Atlant Multi-Strategy

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 081,89 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-09-19
ISIN
SE0007870993
Fondens startdatum
2016-01-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,21%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Atlant Fonder AB
Hemsida
www.atlantfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Kullberg
Adress
Skomakaregatan 13
Telefon
+046-39 39 69
 
Placeringsinriktning
Atlant Multi-Strategy är en fond-i-fond som främst investerar i Atlants egna hedgefonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning, eftersträvar att vara marknadsneutral och ha en hög andel positiva avkastningsmånader.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad -0,1%
3 månader 0,3%
1 år -0,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start 8,2%
Kursdatum: 2019-09-19
Innehav
Sverige
41,0%
Nordamerika
29,5%
Västeuropa exkl Sverige
14,0%
Asien exkl Japan
9,8%
Övrigt
5,8%
Totalt är 12,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Fastigheter
36,1%
Konsument, cyklisk
15,1%
Teknik
12,7%
Råvaror
10,3%
Finans
9,7%
Övrigt
16,1%
Totalt är 12,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
44,9%
Kort ränta
32,9%
Aktier
15,3%
Övrigt
6,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30