Turbulens bland hedgefonder

Hedgefondförvaltare som George Soros och Julian Robertson har stött på svårigheter under senare tid. Rätt hedgefond kan dock fortfarande vara ett bra inslag i portföljen.

Niklas Tell 2000-05-02 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Hedgefonder är ett lika spännande område på fondmarknaden som det är luddigt och svårgenomträngligt. Beteckningen hedgefond är bred, vilket gör det svårt att uttala sig i generella termer. Bakom beteckningen hedgefond kan man hitta både högriskfonder och fonder med mycket begränsad risk. Den gemensamma nämnaren är att fonderna har mycket fria placeringsregler och fokuserar på absolut avkastning snarare än avkastning relativt ett index.

Med tanke på den stora skillnaden mellan olika hedgefonder ställer det höga krav på den som investerar. Det gäller att veta vad man köper och hur en hedgefond passar in bland övriga placeringar.

Det brittiska pundets baneman tänker om

Den senaste i raden av kända förvaltare som fått problem är Soros Fund Management som bland annat förvaltar Quantumfonden. Tidigare har Julian Robertson beslutat stänga alla fonder som förvaltas av hans fondbolag, Tiger Management.

I fredags meddelade Soros att Stanley Druckenmiller, som förvaltat Quantumfonden, lämnar företaget. Det var Druckenmiller som låg bakom Soros lyckade satsning mot det brittiska pundet under 1992. Soros döper nu om Quantumfonden till Quantum Endowment Fund och satsar på investeringar med låg risk.

Denna typ av fonder (makroinriktade hedgefonder) var en gång giganter på världens finansiella marknader som med sina stora placeringar kunde flytta valutakurser. De fick även ”hjälp” att göra lyckade investeringar. När det gick rykten om att en stor hedgefond gjort en placering följde andra placerare snabbt efter. Hedgefondens placering blev på så sätt en självuppfyllande, och lönsam, profetia. Även om flera stora namn fått problem finns det andra som fortfarande går mycket bra.

Hedgefonder även i Sverige

Naturligtvis finns denna typ av fonder även i Sverige. En av de mer kända förvaltarna är Brummer & Partners med sina hedgefonder Zenit och Nektar. Zenit startades i juli 1996 och Nektar förvärvades från JP Bank Investment Management i december 1998. Under förra året startade även SEB en hedgefond, SEB Hedgefond Equity.

Mycket pengar för att vara med

Som småsparare är det oftast inte aktuellt att tänka på en placering i dessa fonder. Det normala är nämligen att fonderna kräver en hög minsta investering. Typiska kunder är institutioner och rika privatpersoner. Hos Brummer & Partners är den minsta investeringen 500 000 kronor. Hälften räcker om man vill satsa pengarna i SEB Hedgefond Equity. Det finns dock undantag. För en placering i Bancos hedgefond räcker det med 2000 kronor.

Förutom att man måste ha mycket pengar för att få komma in i dessa fonder tar de ofta ut en högre avgift än vanliga fonder. Det typiska exemplet är att fonden tar ut en relativt konkurrenskraftig fast förvaltningsavgift, plus en resultatbaserad avgift. Det är den senare som gör att avgiften blir högre än för en normal fond. Fördelen är att den resultatbaserade avgiften bara tas ut om fonden går bra. Det är dock fortfarande mycket pengar som försvinner till fondbolaget. Som en sista kommentar kan nämnas att en hedgefond inte bör utgöra din hela finansiella placering, utan ska ses som en komponent bland andra i en väldiversifierad portfölj.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies