Danska PPM ger bättre verktyg för fondval

Fyra år efter Sverige har Danmark fått sitt eget PPM och det är uppenbart bättre. Veckans krönika ger fem exempel på uppenbara fördelar, samt påpekar att oberoende fondanalys vore den största kvalitetshöjningen.

Jonas Lindmark 2005-04-06 | 15:42
Facebook Twitter LinkedIn
Många läsare har hört av sig efter förra veckans krönika ”PPM borde tipsa om de bästa fonderna” (länk till höger) och alla håller med, helt eller delvis. Det stora intresset gör att jag ägnar veckans krönika åt att berätta mer om hur PPM skulle kunna förbättra sin rådgivning. Det är enkelt, eftersom en tydlig förebild finns Danmark.

Förebild i Danmark

I januari i år lanserades ”Folkebørsen” där danskarna får välja fonder för en del av sitt pensionssparande, ungefär som PPM i Sverige. Det finns många skillnader, till exempel är den politiska debatten kring denna del av pensionssystemet hetare i Danmark, men likheterna är

ändå större än skillnaderna.

Jag ska direkt erkänna att Morningstar levererar en stor del av innehållet hos Folkebørsen och vi har så klart ett ekonomiskt intresse av att få leverera samma tjänst i Sverige. Men rena fakta visar att det finns flera mycket tydliga fördelar med Folkebørsen jämfört med svenska PPM. Och det är förstås naturligt, med tanke på att danskarna har haft fyra år på sig att studera det svenska pensionsvalet och förbättra det.

Att förebilden redan har haft inflytande bevisas av en intervju i DI i förrgår med chefen för den statliga PPM-utredningen, Karl-Olof Hammarkvist: ”För att få en uppfattning om vad som är den bästa lösningen sneglar han bland annat på Danmark som har ett likartat system som Sverige fast med betydligt färre fonder.”

Folkebørsen innehåller just nu 202 fonder, som har accepterat avtal som liknar avtalet mellan svenska PPM och fondbolagen. En viktig skillnad är dock att danskarna även tar en inträdesavgift på 15.000 danska kronor och en årsavgift på 12.000 kronor, båda per fond. PPM har istället ett tak för antal fonder på 25 per fondföretag, men upp till den gränsen kostar det inget att ha med fler fonder, vilket troligen till stor del förklarar att vi svenskar har 500 fler fonder att välja på än danskarna.

Fem fördelar hos Folkebørsen

Jag ska även erkänna att jag inte granskat varje detalj hos Folkebørsen, samt att det finns danska ord som jag inte förstår. Men jag tycker att det är uppenbart att PPM har mycket att ta efter på många områden. Här är de fem mest uppenbara fördelarna:

(1) Tre huvudalternativ – i Sverige bara två. Den svenska placeringen av ”icke-väljarna” i Premiesparfonden motsvaras av ”atpValg”. Det svenska PPM-valet motsvaras av ”selvValg”. Men däremellan finns varianten ”medValg” där Folkebørsen hjälper individen att bygga en balanserad portfölj och rekommenderar ett urval bra fonder.

(2) Alla tre alternativen är bättre i Danmark. Det märks tydligt att danskarna har lärt sig av svenskarnas misstag. ”atpValg” är anpassat till ålder, istället för att placera alla icke-väljare i samma fond. ”selvValg” erbjuder bättre verktyg och mer information än det svenska PPM-valet. ”medValg” ger tydliga förslag på enskilda fonder, något som svenska PPM har överlåtit till den privata sektorn (allt ifrån storbanker till små PPM-rådgivare på internet).

(3) Tillgång till nyheter och analys. Dagsaktuell information som kan ge ett bättre fondval saknas nästan helt hos PPM. En hel del av de danska artiklarna levereras av Morningstar, men där finns även länkar till senaste nytt från fyra andra källor.

(4) Bättre möjligheter att jämföra fonder. Folkebørsen innehåller betydligt mer avancerade verktyg för att jämföra fonder, det tydligaste exemplet är ett interaktivt diagram med alla 202 fonders avkastning och risk under olika tidsperioder. Du kan själv se skillnaderna genom att jämföra hemsidorna på internet (länkar finns ovan till höger). Merparten av de danska verktygen är tillgängliga utan att logga in, men kan vara lite svåra att hitta. Alla länkar finns dock samlade under ”Markedsnyheder” och därefter ”Find fonde”.

(5) Fler viktiga nyckeltal publiceras och är enkelt att jämföra. Min absoluta favorit är ”omsättningshastighet”, alltså hur stora köp och försäljningar förvaltaren har gjort i förhållande till fondförmögenheten. Den finns med på en del fondfaktablad hos PPM, men finns för en betydligt större andel av fonderna och går dessutom enkelt att jämföra hos Folkebørsen. Jag skrev senast om orsakerna till att detta nyckeltal är så viktigt i ”Allt färre förvaltare jobbar hårt”.

Ett annat exempel är ”informationskvot”, ett mer komplicerat men mycket intressant nyckeltal, som visar fonden resultat jämfört med index (”överavkastning”), i relation till fondens aktiva risk jämfört med index (”tracking error”). Denna kvot saknas helt hos PPM men går enkelt att jämföra hos Folkebørsen. Vissa utländska experter menar att ”information ratio” är det bästa sättet att spåra skicklighet hos förvaltaren, men jag brukar påpeka att högt ”tracking error” inte är någon nackdel för spararen, det är enbart fondens avkastning i kronor som avgör pensionens storlek. Dock är en mycket hög informationskvot ett statistiskt bevis på skicklighet, men det är sällsynt.

Fondanalys största kvalitetshöjningen

Även Folkebørsen kan förbättras ytterligare, till exempel är det många intressanta förvaltare och fondkategorier som saknas. Jag tycker därför att det främst är rimligt att ta ut årsavgifter av fonderna om det finns många fonder i samma kategori. Om ett fondbolag lanserar en ovanlig typ av fond, som ökar mångfalden hos Folkebørsen eller PPM, så borde det vara gratis.

Men det vore mycket märkligt om inte den statliga PPM-utredningen tar fasta på alla de möjligheter till förbättringar som jag nämnt ovan. Visst är det smickrande när läsare berättar att informatörerna hos PPM rekommenderar www.morningstar.se för mer beslutsstöd – men det vore mer rimligt att PPM direkt tillhandahåller den nivå på information och rådgivning som svenska folket behöver.

Slutligen tycker jag att den största kvalitetshöjning av både PPM och Folkebørsen vore att bekosta och publicera oberoende analys av åtminstone de 100 mest populära fonderna. Sådan analys levererar Morningstar i USA sedan 20 år tillbaka och jag har diskuterat möjligheterna för motsvarande tjänst i Sverige i krönikan ”Inom 5 år har vi fondanalys” (länk ovan till höger).

Kostnaden vore liten jämfört med PPM:s övriga kostnader, en tusendels procent av förvaltat kapital (i dag 1,5 miljoner kronor, men snart mer) per oberoende utvärderare och år skulle räcka långt. Tre eller fem oberoende utvärderare skulle dessutom ge PPM ett bra underlag för sina egna köptips.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar