Se upp med småbolagsfonder

En stor majoritet bland fondförvaltarna anser att småbolagsaktier framöver kommer att utvecklas sämre än aktier i stora börsbolag. Efter sju goda år är det dags att ta hem vinsterna, eller åtminstone vara mycket mer vaksam.

Jonas Lindmark 2005-12-01 | 22:16
Facebook Twitter LinkedIn
Fonder som investerar i små och medelstora bolag har fortsatt att utvecklas bättre än storbolagsfonderna även i år. Oavsett vilken av de stora aktiemarknaderna – Euroland, Japan, Sverige, Storbritannien eller USA – så är snittavkastningen högre för småbolagsfonderna än för ”standardfonder” som främst köper aktier i stora börsbolag.

Totalt sett betyder detta att MSCI världsindex för stora bolag har stigit 5 procent fram till sista november, medan MSCI World Small Cap som mäter utvecklingen för aktier i mindre börsbolag klättrat 10 procent (båda i dollar).

Sjunde året i rad

Det är faktiskt sjunde året i rad som s

måbolagsaktier utvecklas bättre, fast dessförinnan hade storbolagens aktier varit vinnare nästan lika länge. Sommaren 1999 befann sig MSCI världsindex för stora bolag på samma nivå som idag. Samtidigt har MSCI World Small Cap sedan dess klättrat 89 procent (båda i dollar), vilket betyder att börsraset 2002 bara är ett litet hack i uppåtkurvan.

Men under andra halvan av 1990-talet var det som sagt storbolagen som var vinnare, index steg 102 procent från sommaren 1994 till sommaren 1999, medan småbolagsindex bara steg 21 procent. Så långt kan man konstatera att trenderna kan fortsätta under lång tid, och med facit i hand är det också tydligt att det främst var storbolagens aktier som hade blivit alldeles för dyra sommaren 1999.

Dessutom är det viktigt att känna till att det finns ett begränsat utrymme att investera i småbolag, helt enkelt därför att de flesta har ett litet antal aktier. Morningstar sätter gränserna mellan olika storlekar på börsbolag genom att i varje geografisk region sortera dem i storleksordning, samt dra gränser vid 70 procent och 90 procent. Stora är de börsbolag som tillsammans utgör 70 procent av det sammanlagda börsvärdet, medelstora är efterföljande 20 procent och de minsta som tillsammans står för 10 procent av marknadsvärdet på alla aktier kallas småbolag. Det är alltså omöjligt för majoriteten investerare att placera sina pengar i småbolag och det begränsade utbudet ökar risken för ”bubblor”.

Pendeln svängt för långt

För fyra år sedan var jag mycket positiv till småbolagsfonder (se ”Ljusare framtid för småbolag”, länk ovan till höger) och under flera år rekommenderade jag stor övervikt småbolag i Morningstars PPM-portföljer. Men för två år sedan varnade jag att fördelarna till stor del hade försvunnit (se ”Dags att sälja småbolagsfonder”). Och nu tror jag att pendeln har svängt för långt.

Vissa rådgivare brukar säga att småbolagsfonder alltid ger högre risk, eftersom småbolag ofta är beroende av en enda produkt eller ett enda land. Men det finns fakta som talar mot. Dels är antalet små börsbolag mycket stort, vilket ger goda möjligheter till riskspridning och dessutom brukar det finns fler branscher att välja på bland mindre bolag. För småbolagsförvaltare kan dålig likviditet (problem att snabbt sälja aktier) vara ett större problem, men även detta kan kompenseras genom att ha fler innehav. Slutligen visar en jämförelse mellan börsindex för små och stora bolag på olika marknader att småbolagen ofta har haft en stabilare kursutveckling.

Men det senaste året har allt fler fondförvaltare blivit skeptiska till småbolag. Enligt den senaste omgången av Morningstars undersökning ”European Fund Trends” är det hela 73 procent som svarar att stora bolag kommer att ge högre avkastning de kommande tolv månaderna, medan bara 7 procent tror på småbolag (se ”Ökad tro på Japan”).

Merrill Lynch globala undersökning har länge visat att en stor majoritet förvaltare fördrar aktier i stora bolag (se ”Fondförvaltarna flyr från småbolag” och ”Fortsatt ökad pessimism”). Rimligen beror detta till stor del på att småbolagens aktier efter sju år som vinnare är högre värderade än storbolagen. Och fondförvaltarna är därmed skeptiska.

Trenden bryts i februari

Avslutningsvis vill jag påpeka att trenden som gynnar småbolag troligen fortsätter de närmaste två månderna, helt enkelt därför att årets vinnare brukar få en bra start nästa år, när årsrapporterna gör att ännu fler småsparare lockas att hoppa på trenden. Men sedan bryts trenderna ofta i februari eller mars, när de ”smarta pengarna” lämnar småspararna med Svarte Petter.

Dessutom är det fortfarande värt att leta duktiga förvaltare bland småbolagsfonderna. Ändå vill jag varna för att nästa gång det kommer ett ras på aktiemarknaderna, då tror jag att risken för problem är större bland småbolagsfonderna än bland vanliga aktiefonder. Ännu värre blir det kanske på tillväxtmarknaderna (Asien, Latinamerika, Östeuropa), där likviditeten troligen kommer att vara ännu sämre.

Men mycket pengar kommer att vilja lämna småbolagens aktier även på de etablerade börserna och om den utlösande faktorn är sämre vinstutsikter så kan det nog ofta behövas att aktiekurserna mer än halveras innan antalet köpare blir tillräckligt stort. Väl där kan det å andra sidan bli ett riktigt bra köptillfälle.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings