Handelsbanken ger dyr garanti

Den nya fonden Garanti Plus är intressant vid kort spartid. Men avgiften är för hög och Handelsbanken ger dålig information om hur fondens tillgångar kommer att placeras om aktiebörserna faller.

Jonas Lindmark 2006-08-24 | 13:47
Facebook Twitter LinkedIn
Den 14 juni startade Handelsbanken en ny typ av fond som heter Garanti Plus. Det är en blandfond som placerar flexibelt mellan 0 och 90 procent i aktier globalt, nytt är att andelskursen aldrig kan gå under 80 procent av andelskursens historiskt sett högsta värde. Placeringarna görs främst i andra fonder, så konstruktionen liknar både en fond-i-fond och en hedgefond.

Banco har lanserat en liknande fond med annorlunda konstruktion, ABN Amro Garanti, som jag kritiserat i "Banco har tappat bort etiken mot kunderna" (länk ovan till höger).

Garanti Plus har redan nått ett förvaltat kapital över 200 miljoner kronor och en reklamkampanj

med helsidor i dagstidningarna den senaste veckan har nog hjälpt till att öka intresset ytterligare. Jag har fått flera brev från läsare som undrar vad jag tycker om Garanti Plus. Svaret är att jag är djupt kluven.

Intressant skydd

Å ena sidan förstår jag att många placerare är intresserade av ett skydd mot börsras, särskilt i dag när aktiekurserna har stigit kraftigt tre år i rad och i de flesta fall befinner sig nära rekordnivå. Nedgången under maj och juni är ju dessutom en färsk påminnelse om hur branta börsnedgångar kan bli.

En särskild fördel är att fondens garanti flyttas upp varje dag andelskursen når en ny högsta nivå, vilket betyder att eventuella vinster till viss del säkras. Det lockar kanske många som under börsbubblan år 2000 upplevde att de gjort stora vinster, som sedan snabbt försvann under börsraset 2001 och 2002.

Hög avgift

Å andra sidan tycker jag att det är en dyr garanti, åtminstone vid långsiktigt sparande. Årsavgiften i Garanti Plus är 1,85 procent och dessutom placerar fonden i börshandlade fonder som enligt förvaltaren Tomas Blomqvist har avgifter på mellan 0,15 och 0,50 procent per år. Om fyra femtedelar i snitt placeras i andra fonder så blir de sammanlagda förvaltningsavgifterna ungefär 2,1 procent per år. Det är dyrt i en blandfond som delvis placerar i räntebärande.

Jämför med att istället fördela pengarna mellan Handelsbanken Europafond Index och Handelsbanken Räntefond, som båda har en årsavgift på 0,5 procent. Det ger en skillnad på 1,6 procentenheter per år. Om spartiden är lång blir avbränningen betydande, på 10 år med ränta på ränta motsvarar skillnaden en värdeökning på drygt 17 procent.

Även förlustrisken kan hanteras bra med vanliga fonder om spartiden är lång. Anta att två tredjedelar placeras i Europafond Index och en tredjedel placeras i Räntefond, så betyder den stadiga värdeökningen i räntefonden att efter 10 år måste de europeiska börserna ha backat med mer än 50 procent för att värdeminskningen totalt sett ska bli över 20 procent. Alltså är det främst vid kortare spartider som garantin har ett stort värde.

Dålig information

Riktigt skeptisk blev jag dock av detaljerna i avtalet som reglerar garantin. Enligt fondbestämmelserna skapas garantin genom att fonden köper säljoptioner på fondens andelskurs:
”I detta syfte ingår Fondbolaget för Fondens räkning ett avtal enligt vilket tredje part utfärdar åt Fonden säljoptioner gällande fondandelarna. Inlösningspriset för säljoptionerna är den fastställda garanterade miniminivån. Antalet säljoptioner utfärdade åt Fonden motsvarar vid var tidpunkt antalet utelöpande fondandelar. I ett läge då Fondens övriga tillgångar understiger den garanterade miniminivån har Fonden rätt att lösa in säljoptionerna.” (paragraf 6, andra stycket)

Enligt Tomas Blomqvist är det dock inte fonden utan Handelsbanken som betalar säljoptionerna genom att ”tredje part” får en fast andel av förvaltningsavgiften på 1,85 procent. Att Handelsbanken har lyckats få ett fast pris på optionerna, oavsett hur andelskursen utvecklas, beror enligt Tomas Blomqvist på att Handelsbanken i avtalet har lovat sänka andelen aktieplaceringar i fonden i takt med att andelskursen sjunker, så att andelen aktier når 0 procent när fondens andelskurs närmar sig 80 procent av högstanivån. Därmed är det bara om Handelsbanken misslyckas med att minska andelen aktier (på grund av interna misstag eller någon kris som stänger aktiemarknaden) som andelskursen skulle kunna nå under 80 procent.

Detta strider dock mot de påståenden om hur Garanti Plus investerar som används i reklamen: ”Fondens förvaltningsteknik är dynamisk, där man ökar andelen aktiefonder vid en börsuppgång och minskar den vid nedgång.” Detta påstående ger intrycket att Handelsbanken kommer att öka andelen aktier till 90 procent om förvaltarna tror tillräckligt starkt på en börsuppgång. Men sanningen är alltså att det finns ett avtal med ”tredje part” som bakbinder förvaltningen.

Läggs ned efter utnyttjad garanti

Bindningen är olika stark beroende på hur långt under tidigare högsta nivå som andelskursen har sjunkit. Men Tomas Blomqvist medger att om andelskursen faller till nära 80 procent av tidigare högstavärde, så skulle han bli tvingad att förvalta fonden med 100 procent räntebärande och enbart framtida ränta får då riskeras på aktiemarknaden.

Detta ställs på sin spets om andelskursen trots allt skulle falla under 80 procent. Då skulle fonden få ersättning av ”tredje part” så att andelskursen når tillbaka till 80 procent. Men garantin kan bara utnyttjas en gång. Det betyder att Handelsbanken därefter antingen måste teckna ett nytt avtal om garanti och placera i enbart räntebärande, eller lägga ned fonden. Mest rimligt verkar att fonden läggs ned, eftersom den annars blir en räntefond med extremt hög avgift. Allt detta borde Handelsbanken informera kunderna om, för de texter som finns idag ger det vilseledande intrycket att Garanti Plus har möjlighet att snabbt följa med uppåt när aktiebörserna återhämtar sig efter ett ras.

Bäst vid kort spartid

Handelsbanken Garanti Plus lämpar sig bäst vid kort spartid, för då hinner den höga årsavgiften inte påverka så mycket. Garantin är också mest värd om du snart behöver pengarna, för om det då kommer ett ras så är risken större att aktiemarknaden inte hinner återhämta sig.

Samtidigt är det alltid trist att förlora pengar, även om du är garanterad att förlusten blir maximalt 20 procent. Dessutom visar ovanstående att Garanti Plus inte alls följer med aktiemarknaden uppåt fullt ut. Och sedan starten den 14 juni har andelskursen bara stigit 3 procent, medan världsindex i kronor har klättrat det dubbla.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar