När kronan återhämtar sig kommer nästa smäll

Svenska fondsparare såg bara hälften av dramatiken på den globala aktiemarknaden under oktober. Kronans fall under hösten ökar riskerna inför 2009 – en återhämtning sänker utlandsfonderna 9 procent.

Jonas Lindmark 2008-11-06 | 12:24
Facebook Twitter LinkedIn
Svenska media har rapporterat dagligen om dramatiska svängningar på världens aktiemarknader de senaste två månaderna, men betydligt mindre om den minst lika viktiga valutamarknaden. Nästan ingenting berättas om helheten – skillnaderna i börsutveckling beroende på valuta.

Men japanska yenen stärktes som mest 35 procent mot svenska kronan under oktober och slutade månaden med en uppgång på 21 procent. USA-dollarn steg som mest 18 procent och slutade oktober 12 procent högre (upp från 6,75 till 7,55 kronor). Euron föll nästan lika mycket som kronan mot dollar och yen, men kronan har försvagats ännu mer.

Större börsras i dollar o

ch yen

Effekten när dessa ändrade valutakurser multipliceras med aktiekurser i respektive valuta är att börsnedgången både under 2008 och under oktober är mycket större sett ur japanskt och amerikanskt perspektiv. Världens två största ekonomierna upplevde att världsindex för aktier rasade 19 respektive 25 procent under oktober, medan svenska fondsparare ”bara” upplevde en nedgång på 9 procent.

Omvänt så betyder en kraftigt svagare svensk krona under oktober att vi svenskar ser alla typer av värdeförändringar med ”rosa glasögon” eftersom vår måttstock har krympt. En svagare krona gör alla som har sparande och framtida inkomster i kronor fattigare – vilket blir särskilt tydligt när vi köper något importerat eller åker på semester utomlands.

Litet börsras sett med svenska glasögon
Avkastning i oktober 2008,
MSCI index
med utdelningar netto
lokal
valuta,
%
USA-
dollar,
%
svenska
kronor,
%
japanska
yen,
%
Sverige -18 -27 -18 -32
Danmark -18 -26 -17 -31
Finland -9 -18 -8 -24
Norge -24 -33 -26 -38
Storbritannien -11 -19 -9 -25
Tyskland -15 -23 -14 -29
Frankrike -14 -22 -13 -28
Irland -16 -24 -15 -29
Schweiz -9 -12 -2 -19
Europaindex -13 -21 -12 -27
Japan -21 -15 -5 -21
USA -17 -17 -7 -23
Världsindex -16 -19 -9 -25
Kina -23 -23 -14 -28
Indien -25 -28 -20 -34
Brasilien -25 -32 -24 -37
Ryssland -34 -35 -28 -40
Emerging Markets -22 -27 -19 -33


Som tabellen visar föll MSCI Japanindex bara 5 procent räknat i kronor under oktober, medan japanerna själva upplevde en nedgång på 21 procent. Börserna i New York föll ur svenskt perspektiv bara 7 procent förra månaden, medan amerikanerna upplevde en nedgång på 17 procent.

De aktiemarknader som föll mest (Ryssland och Norge) gav dramatiska ras även ur svenska fondsparares perspektiv. Men för japaner var chocken ännu lite större – börsras på 38 och 40 procent på en enda månad. Motsvarande tabell räknad sedan årsskiftet finns med i min krönika ”Ond spiral pressar ned små aktiebörser” för två veckor sedan (länk ovan till höger).

Kronan återhämtar sig

Dilemmat nu och framöver för svenska fondsparare beror på att Sverige faktiskt har en stark ekonomi med ett stort och stadigt överskott i bytesbalansen med omvärlden, plus en högre tillväxt än resten av Europa de senaste åren och många starka exportföretag. En svagare krona ger (precis som vid devalveringarna kring 1980 och kronans fall november 1992) fördelar för all produktion i Sverige, både varor och tjänster, vilket gör det ännu mer troligt att Sverige kommer att klara sig bra och stärka bytesbalansen ytterligare. Därför verkar det för mig självklart att svenska kronan på sikt kommer att stärkas och åtminstone återvända till nivån i somras.

Riksbanken rapporterar ett TCW-index som visar hur svenska kronan utvecklas jämfört med andra valutor, baserat på fördelningen av vår varuhandel med 21 länder. Ett högre värde betyder att utländsk valuta är dyrare. I somras låg TCW kring 122 och var därmed på den starkaste nivån sedan våren 2000. Men konkursen för den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers blev startskottet även för en kraftig försvagning av kronan. Under oktober har TCW-index fallit från 129 till som svagast 137. I går var det 134,2.

Ökar risken i utlandsfonderna

Dollar och yen behöver förstås inte åter blir lika svaga som de var under sommaren 2008, men dessa valutor står bara för en sjättedel av TCW och det är rimligt att svenska kronan totalt sett kommer att återhämta sig, åtminstone på ett par års sikt. En förstärkning av TCW-index från dagens 134 tillbaka till sommarens nivå 122 betyder (allt annat lika) att utländska aktier i snitt faller i värde med 9 procent.

Det svenska sparandet i utlandsfonder har inte alls samma fördelning som vikterna i TCW-index, men detta ökar snarare risken för stor värdeminskning eftersom utlandsfondernas innehav är betydligt mer beroende av dollarkursens utveckling. Underskotten i USA:s statsbudget ökas dramatiskt av höstens krispaket och dagens låga amerikanska räntor lär ha svårt att locka utländska placerare när den värsta krisen passerat. Om dollarn återvänder från dagens nivå kring 7,70 kronor till nivån i somras kring 6 kronor, så ger det en värdeminskning på 22 procent.

Detta är huvudskälet till att jag vid uppdateringen av Morningstars PPM-test den 8 oktober främst flyttade pengar från svenska räntefonder till Sverigefonder (se ”Bra köptillfälle i PPM-portföljerna”, länk ovan till höger). Svenska aktier betyder att tillgångarna till stor del stannar i svenska kronor och är med när kronan framöver återhämtar sig.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar