Konkreta tips på bra fonder

I veckans krönika pekar jag ut tre fonder, i en sammanfattning av mina köptips de senaste månaderna.

Jonas Lindmark 2010-04-15 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Många läsare vill ha konkreta tips om bra fonder. Och därför skriver jag ibland artiklar som försöker hjälpa till. Men kvalitet är något långsiktigt, så mina tips ändras sällan.


Fast efter min förra krönika ”Dags att vårstäda i fondportföljen” är det nu ett bra tillfälle att sammanfatta mina tips. Samtidigt blir detta en summering av de tips som finns en serie artiklar om ”Fondtyper” i tidningen Legally Yours det senaste året, som jag de senaste veckorna har publicerat även här på Morningstar. I dag är det dags för den sjätte, som handlar om räntefonder (länkar ovan till höger).


(A) Buffert i kort räntefond


Någon typ av räntesparande är nödvändigt som bas. Dels som buffert för oväntade utgifter, dels för att förvara likvida medel i väntan på bra köptillfällen. Dessutom har många sparmål som ligger mindre än ett år framåt (semesterresa, byta bil eller liknande) och särskilt när utvecklingen på aktiemarknaden verkar osäker är det rimligt att prioritera att bevara kapitalet.


Dagens extremt låga räntor, med bara 0,25 procent reporänta gör att ränterisken är ovanligt stor. I Morningstars PPM-portföljer bytte jag därför i slutet på januari från en räntefond inriktad på företagsobligationer till AMF Räntefond Kort, som tillsammans med andra penningmarknadsfonder ger den lägsta risken för värdeminskning om räntorna plötsligt stiger. AMF Räntefond Kort har dessutom fördelarna att årsavgiften är väldigt låg, bara 0,15 procent, och att förvaltningen historiskt har lyckats bra vilket ger högsta Morningstar Rating, 5 stjärnor.


Det är lätt att bli lurad av att andra typer av räntefonder kan uppvisa högre historisk avkastningar. Men dessa är en spegelbild av fallande längräntor under slutet av år 2008 som höjde marknadsvärdet på värdepapper med en högre fast fänta, en effekt som framöver troligen blir omvänd.


I takt med att världsekonomin återhämtar sig blir det allt mer troligt att världens riksbanker kommer att börja ta tillbaka stimulans genom höjda räntor. Och svensk ekonomi har klarat sig bättre än de flesta, vilket talar för en snabbare ränteuppgång hör. I en krönika i gårdagens Affärsvärldens argumenterar Öhmans räntestrateg Olof Manner för att Riksbanken borde börja höja redan vid mötet nu på måndag den 19 april.


(B) Hedgefonder på 2-5 års sikt


Hedgefonder är ett annat alternativ till aktiefonder, med flera fördelar. Normalt ger de förvaltarna större frihet att sprida riskerna, plus att förvaltarna ofta har en stor del av sitt eget sparkapital i fonden och att fokus mer ligger på att undvika stora förluster. Om man sprider sparandet på flera olika hedgefonder får man dessutom betydligt stabilare värdeutveckling, eftersom förvaltarna väljer olika strategier och ofta har låg samvariation med varandra och börsutvecklingen.


Dock finns även problem med hedgefonder. Det främsta är att avgifterna är högre än i aktiefonder och på längre sikt riskerar att ta en stor del av resultatet, särskilt eftersom de resultatbaserade avgifterna tas fram till en topp i utvecklingen, medan kunderna tenderar att lämna hedgefonderna efter dåliga perioder. Dessutom är det ofta svårt att snabbt få ut pengar ur hedgefonder, som normalt bara har handel en gång per månad. Därför är det främst på 2-5 års sikt som hedgefonder passar bra.


Jag skrev senast om mina favoriter för en månad sedan i ”Välj stora svenska hedgefonder”, där jag rekommenderar Brummer Multi-Strategy.


(C) Aktiefonder för pensionssparandet


På längre sikt har aktier och aktiefonder historiskt varit det bästa alternativet. Riskspridningen som en bred aktiefond ger mellan många länder och branscher är en avgörande fördel jämfört med enskilda aktier. Dock är det viktigt att vara medveten om att det kan dröja både 20 och 30 år innan aktiesparande överträffar räntebärande. Därför är det främst vid pensionssparande som det är självklart att ha med aktiefonder i sparandet. När du väl bestämmer dig för att satsa pengar i aktiefonder, så håller jag fast vid min gamla tumregel: Om du är aktiv och kollar dina fonders prestationer minst en gång om året, så ska du fokusera på att välja fonder med erkänt duktiga förvaltare. Om du snarare tror att du framöver kommer att vara passiv och behålla samma aktiefond i många år, då ska du i först hand välja de i varje kategori som har lägst avgifter.


Ett intressant exempel på en bred aktiefond med ovanligt duktig förvaltare är Skagen Global. Filip Weintraub meddelade i början av mars att han är på väg att starta eget, så Skagen förlorar den förvaltare som sex gånger varit på prispallen i tävlingen ”Årets stjärnförvaltare”. Mitt intryck är att fondbolaget har rekryterat en bred kompetens de senaste åren och att nya förvaltaren Kristian Falnes har lyckats så bra med förvaltningen av Skagen Vekst att det även i fortsättningen är värt att betala den höga förvaltningsavgiften i Skagen Global.


Tre fonder


Sammanfattningen är därmed att det räcker med tre fonder: AMF Räntefond Kort för buffertsparande, Brummer Multi-Strategy för pengar som behövs inom 2-5 år och Skagen Global för långsiktigt sparande.


Krångligare behöver det inte vara, men visst finns det en hel del att tjäna på att vara mer aktiv. Framför allt är min erfarenhet att det är ganska lätt att tjäna på att ändra andelen aktiefonder beroende på om aktiemarknaderna generellt är högt eller lågt värderade.


Nya PPM-portföljer om 2 veckor 


Att peka ut enskilda länder eller branscher är ofta ren spekulation eftersom de flesta saknar kunskap om alla de faktorer som avgör den framtida börsutvecklingen. Plus att framtiden till stor del är okänd. Visst kan det vara spännande att ”spela på börsen”, men det är stor risk att vanliga amatörer lyckas sämre än proffsen.


Så genom att gå mot strömmen – köpa billigt och sälja dyrt – samt att leta upp ovanligt duktiga förvaltare kan aktiva fondsparare förbättra chansen till god avkastning. Om 2 veckor planerar jag att uppdatera Morningstars sex förslag på PPM-portföljer.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar