Starkare dollar, men kronan rimligt värderad

Det är frestande att försöka tjäna på plötsliga rörelser som de senaste veckornas brant stigande dollar. Men alla som sparar långsiktigt i aktiefonder bör motstå frestelsen, särskilt nu när svenska kronan är rimligt värderad.

Jonas Lindmark 2011-09-22 | 17:19
Facebook Twitter LinkedIn

Trots varningar om fortsatta problem i amerikansk ekonomi, så har USA-dollarn stärkts kraftigt under september. Växelkursen mot svenska kronan var ganska stabil under juli och augusti med ett snitt på 6,40 kronor – men den senaste veckan har uppgången varit brant.


I dag torsdag kom oväntat svaga resultat i PMI-undersökningar och aktiebörserna världen över backade. Både i Europa och i Kina visar de preliminära resultaten att en majoritet av inköpscheferna ser en försvagning, medan index de senaste två åren har legat över 50. Dessutom reagerade valutakurserna kraftigt och svenska kronan försvagades, medan dollarn fortsatte att stärkas även mot euron. Dollarn har stigit med 23 öre sedan i går till 6,92 när detta skrivs och totalt är uppgången på mindre än en månad över 50 öre.


Effekt på aktiefonderna


Ändrade valutakurser påverkar värdet på aktiefonder på flera sätt. Den direkta effekten av en dyrare dollar är att aktiekurser som sätts i dollar blir högre när de räknas om till svenska kronor. Men dessutom påverkar flera indirekta effekter, främst att företag i USA får svårare att exportera, amerikanska tillgångar utomlands blir mindre värda och börsföretag i andra länder blir relativt sett billigare. Därmed är det inte alls självklart hur enskilda aktiekurser påverkas av plötsligt ändrade växelkurser.


De senaste förvecklingarna i finanskrisen har gjort det ännu tydligare att ändrade valutakurser är väldigt, väldigt svåra att förutse. Svenska kronan har till exempel stärkts de senaste åren för att Sverige har starka statsfinanser, hög ekonomisk tillväxt och överskott i bytesbalansen med omvärlden. Men kortsiktigt påverkas kronan även av förväntningar hos placerare i till exempel Mellanöstern som letar säkra placeringar och av stora dagliga flöden som skapas av att portföljförvaltare justerar sina innehav av aktier, obligationer och valutor för att parera händelser som inte alls har med svensk ekonomi att göra.


Därför kvarstår mitt gamla tips att de som sparar i aktiefonder inte ska ägna tankemöda åt att försöka förutspå och tjäna på ändrade valutakurser. Dels är valutamarknaden extremt komplex att analysera och de flesta experter avstår från att försöka spå valutakurser, dels är det även med en trovärdig prognos för valutakursernas utveckling svårt att avgöra hur aktiekurserna i olika länder i så fall påverkas.


Sparande i utländska räntefonder ger ett helt annat problem, eftersom ändrade valutakurser slår direkt mot fondens marknadsvärde (om inte fondklassen är skyddad med en ”valutahedge”). Fast för de allra flesta svenskar är det en onödig risk att placera i utländska obligationer och andra räntepapper, eftersom vinstmöjligheterna är små i förhållande till den extra valutarisken.


Kronan rimligt värderad


Fast det är förstås frestande att försöka spå till exempel dollarkursens utveckling den närmaste tiden. Om till exempel dollarn faller tillbaka med 50 öre igen under hösten, så verkar det rimligt att en så stor rörelse under kort tid skulle sänka USA-fondernas värde i svenska kronor. Eller om svenska kronan plötsligt lockar till sig fler utländska investerare som vill hitta annan ”stark valuta” nu när Schweiz har låst sin växelkurs mot euron – då faller rimligen de flesta utlandsfonder ytterligare.


Men problemet är att det är lätt att hitta argument även för motsatsen. Dollarn har oväntat stärkts på kort tid och det har historiskt ofta hänt att spekulation har förstärkt en sådan trend, vilket ger ytterligare uppgång. Och någon oväntad dålig nyhet i Sverige kan få utländska investerare att plötsligt fly kronan.


Alltså återvänder jag till min gamla slutsats: Strunta i valutakurserna om du sparar långsiktigt i aktiefonder, så länge inte kronan eller någon annan valuta är uppenbart fel värderad. Så har det varit ibland, till exempel när dollarna var som starkast i slutet på 2001 eller när kronan var som svagast i början av 2009. Men så är det inte nu. Just nu är de viktigaste valutakurserna mot dollar och euro nära sina långsiktiga snitt och därmed är både de och kronan rimligt värderade.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar