Tro inte på fonders säljsnack om hållbarhet

SEB Hållbarhetsfond Sverige är det senaste exemplet på vilseledande marknadsföring, som riskerar att döva människors samvete. Sverige konsumerar lika mycket olja oavsett vem som äger aktierna.

Jonas Lindmark 2015-11-26 | 16:17
Facebook Twitter LinkedIn

Jag har fått fler frågor om etiska fonder än normalt den senaste månaden. Flera fondbolag har dessutom ändrat sina utbud och några indexfonder har bytt till index som utesluter vissa typer av börsföretag. Tydligen är bra beteende ett viktigt säljargument för fondbolagen.

 

99% samma fond

 

Det senaste exemplet är SEB Etisk Sverigefond som 15 december byter namn till SEB Hållbarhetsfond Sverige. Den enda förändringen i inriktningen som anges i brevet till andelsägarna som skäl till namnändringen är ”Den förhöjda hållbarhetsprofilen betyder att fonden inte investerar i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag.”

 

Men det enda svenska börsbolaget som sysslar med kol-, gas- eller oljeutvinning och är stort nog att investera meningsfullt i för ett stort fondföretag som SEB är Lundin Petroleum, med ett börsvärde som är knappt 1 procent av hela Stockholmsbörsen. Drygt 30 andra svenska börsföretag är större. Det finns ytterligare ett drygt dussin väldigt små svenska börsbolag i energibranschen, till exempel Misen Energy, Cassandra Oil och Shelton Petroleum. Men övriga energibolag har tillsammans ett börsvärde som är mindre än en sjättedel av Lundin Petroleum och summerar till ungefär 0,1 procent av Stockholmsbörsens generalindex. 99 procent påverkas alltså inte av ändringen.

 

En jämförelse av SEB Etisk Sverigefond med övriga ”normala” Sverigefonder hos SEB visar att 9 av de 10 största innehaven är gemensamma. Det enda undantaget är Teliasonera, ett börsbolag som kan anklagas för mycket men knappast för att huvudverksamheten inte är ”hållbar” (telefoni och dataöverföring sparar stora resurser jämfört med fysiska resor och transporter). Samtidigt är hela svenska folket ägare till statliga Vattenfall och kan därmed tjäna eller förlora på gigantiska kolgruvor i Tyskland.

 

Men det värsta med fonder som utesluter vissa typer av börsbolag (det vanligaste är tillverkare av tobak och vapen) är att marknadsförarna utnyttjar en vanlig missuppfattning om aktiesparande och hur aktiemarknaden fungerar. Många människor tror att den som köper en aktie ger sina pengar till börsbolaget, så att börsbolaget får mer pengar att investera (vilket enbart stämmer vid nyemissioner och introduktioner). Sanningen är när aktiefonder köper aktier är säljarna normalt andra aktieägare, ofta pensionssparare, medan börsföretagen tvärtom normalt betalar ut pengar som utdelning till sina ägare.

 

Dövar dåligt samvete

 

Kol-, gas- och oljeexploateringsbolagen finns redan och framför allt köper vi svenskar stora mängder oljebaserade produkter (allt från diesel till leksaker i plast) och bidrar till stor global efterfrågan på olja och andra energikällor som gör att dessa börsbolag har goda möjligheter att fortsätta tjäna pengar. Att SEB ändrar sina regler så att en fond inte längre äger några av dessa börsbolags aktier har noll påverkar på människors konsumtion, det enda som ändras är vilka aktieägare som får börsbolagens utdelning.

 

Fast det största problemet tycker jag är att fondbolag som använder ”hållbarhet” i fondnamn och reklam ger människor hjälp att döva sitt dåliga samvete. I värsta fall tycker folk att de med gott samvete kan flyga på semesterresor till andra sidan jordklotet och köra en stor bränsleslukande bil eftersom de sparar i en aktiefond som lovar ”hållbarhet”. I så fall har fonden bidragit till motsatsen av det den lovar. Finansinspektionen borde börja ingripa mot den marknadsföring som är uppenbart vilseledande och börja vägra att gå med på fondnamn som uppenbart inte stämmer med fondens faktiska innehav (mer om detta i "Dumt om alla fonder heter Pension", länk ovan till höger).


Xetiskafonder Xfondreklam Xhållbarhet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar