Snart får räntefonder inte fuska med index

Aktiefonder skulle aldrig få fuska med sina jämförelseindex som svenska räntefonder gör. Men vid årsskiftet förbjuds fonder som främst köper företagsobligationer äntligen att jämföra sig med index som enbart innehåller statspapper.

Jonas Lindmark 2017-09-28 | 15:26
Facebook Twitter LinkedIn

Många fondförvaltare hör av sig med synpunkter på Morningstars kategorisering av räntefonder. Vi förbättrade i april 2015 genom att lägga till en kategori för fonder som främst investerar i obligationer med kreditrisk, företagsobligationer och liknande.

 

Redan då påpekade jag att det är svårt att välja rättvisa gränser för räntefondernas kategorier, eftersom fondbolagen är otydliga med hur mycket ränterisk och kreditrisk investerare ska förvänta sig av deras fonder. Dessutom har utländska räntefonder lanserat extra andelsklasser där andelskursen är valutasäkrad till svenska kronor, men ränteutvecklingen är annorlunda än här i Norden.

 

Fondföretagen behöver hjälpa till genom att informera bättre. En avgörande förbättring vore att de för varje räntefond angav ett korrekt jämförelseindex, så att det blir tydligt vilken marknad fonden kommer att investera på, vilken risknivå fonden kommer att ha, samt vilken jämförelse som fondbolaget anser är rättvis för att utvärdera om förvaltaren har gjort ett bra jobb.

 

Jämför med statspapper

 

Idag finns över 30 svenska räntefonder som främst köper företagsobligationer, men jämför avkastningen med index som innehåller statspapper. De senaste åren har den tävlingen varit lätt att vinna, eftersom företagen har haft goda tider medan räntorna varit negativa på statspapper med kort löptid.

 

Tabellen nedan innehåller ett urval med tio räntefonder som uppenbart fuskar med sitt jämförelseindex. Det vanligaste felet är att fonden nästan enbart har investerat i annat än riskfria värdepapper utgivna av svenska staten, men ändå jämförs den med OMRX Treasury Bill Index som enbart baseras på avkastningen från statspapper med kort löptid. Motsvarande fusk skulle aldrig accepteras hos en aktiefond, till exempel att en fond som enbart investerar i småbolag jämför sig med OMX S30 som enbart innehåller de största börsbolagen.Exempel på räntefonder som fuskar med index
Räntefonder i kategorier
med SEK obligationer
Andel
statspapper
Jämförelseindex enligt
faktablad och årsrapport
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0% OMRX Treasury Bill
Coeli Likviditetsstrategi 0% OMRX Treasury Bill
Danske Invest Sverige Kort Ränta 0% OMRX Treasury Bill
Handelsbanken Kortränta Criteria 0% OMRX Treasury Bill
Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 0% Handelsbanken Sweden All T-Bill
Nordea Likviditetsinvest 0% OMRX Treasury Bill 60 day index
Simplicity Likviditet 0% OMRX Treasury Bill
Skagen Krona 0% OMRX Treasury Bill
Spiltan Räntefond Sverige 1,5% SSVX
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 0,2% OMRX Treasury BillFler företagsobligationsfonder använder statspappersindex. Men syftet med tabellen är att visa att alla typer av fondbolag fuskar med ränteindex, så om ett fondföretag har flera fonder som fuskar ingår bara en i tabellen. Plus att jag har fokuserat på de största och mest välkända svenska fondföretagen. Att ta fram hela listan är inte så meningsfullt, eftersom det även finns ett liknande fusk som ger samma problem.

 

19 svenska räntefonder har nämligen inget jämförelseindex alls, vilket innebär att de undviker att berätta tydligt vilken marknad fonden kommer att investera på och hur mycket kreditrisk den kommer att ta.

 

Däremot har jag bara hittat 4 företagsobligationsfonder (Cicero, Guide, Lannebo och SPP) som använder OMX Credit SEK Index, ett obligationsindex som Nasdaq startade mars 2011 för att spegla värdeutvecklingen hos svenska ränteinvesteringar med kreditrisk. Det innehåller just nu bara 55 värdepapper och utesluter de flesta företagsobligationer som idag finns med i räntefondernas portföljer, vilket beror på att Nasdaq har valt strikta begränsningar för att ingå i index (bland annat måste obligationen vara börsnoterad i Stockholm, London eller Luxemburg. Den måste vara ”investment grade”. Utgivaren måste ha lånat minst 500 miljoner kronor).

 

Skapa ett heltäckande index

 

Logiskt vore att Fondbolagens Förening samordnar intresset att få bättre jämförelseindex för räntefonder som främst investerar i obligationer med kreditrisk noterade i svenska kronor. Föreningens riktlinjer för marknadsföring säger redan att ”Valt index ska vara relevant och avse den placeringsinriktning som fonden har.” Om fondbranschen betalar tillräckligt så borde det gå att se till att ett relevant index existerar genom att övertala en indexleverantör att skapa ett någorlunda heltäckande index.

 

Nästa steg vore att fondföretagen stramar upp sin förvaltning så att de kan ge sina kunder tydlig information om vilken risk deras räntefonder tar. Investerarna borde få ett tydligt val mellan fonder som investerar i riskfria eller säkerställda obligationer (OMRX Bond All Index) och fonder som tar kreditrisk (med ett nytt jämförelseindex som är en utvidgad version av OMX Credit SEK Index).

 

Rimligen är detta bråttom. Vid årsskiftet börjar de nya EU-reglerna MiFID II gälla, med krav på mycket större transparens. Den nya lagstiftningen gör det uppenbart att räntefonder inte längre får fuska med jämförelseindex.

 

Kanske blir det även efter årsskiftet lättare för Morningstar att kategorisera räntefonder rättvist.


Learn more about how Morningstar can help financial professionals prepare for MiFID II.
Xfondkategorier Xfondreklam

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar