Visa kalkylerna i detalj, Solidar

Nu behövs fakta. PPM-sparare har rätt att få se exakta och detaljerade beräkningar som visar hur avgifter och kostnader i tre nivåer fonder summerar till de årliga avgifter som Solidar har rapporterat till Pensionsmyndigheten.

Jonas Lindmark 2017-11-23 | 16:57
Facebook Twitter LinkedIn

PPM-förvaltaren Solidar har tjänat nästan 100 miljoner kronor extra genom att mörka fondavgifter, påstod SvD Näringsliv igår. Lägre redovisade fondavgifter skulle göra att Pensionsmyndigheten krävt lägre rabatter, vilket i så fall gjort att mer intäkter stannat hos fondföretaget.


Ännu en stor skandal ser ut att följa efter Falcon Funds och Allra. Tyvärr kan effekten bli att politiker och allmänhet får lägre förtroende för premiepensionen och att dagens valfrihet begränsas mer än nödvändigt. Ansvaret finns dels hos Pensionsmyndigheten, som har reagerat långsamt på kritiken och inte verkar ha kompetens att granska att fondbolagens rapportering är korrekt. Ansvaret finns även hos SvD som borde förklara mer exakt vad som är fel i Solidars rapportering.


Men både Solidar och fondbranschen gemensamt skulle också kunna göra mer för att skingra tvivlet. Hittills har Solidar bara svarat i ett pressmeddelande med luftiga påståenden av typen att alla avgifter som har belastat Solidars PPM-fonder är medräknade i de nyckeltal som har rapporterats till Pensionsmyndigheten.


Stor frestelse


Det räcker inte, eftersom frestelsen att fuska uppenbart finns när den potentiella vinsten är så stor. Solidar förvaltar ungefär 18 miljarder av premiepensionen och flera av fonderna har årlig avgift över 2 procent per år, men netto efter rabatten får Solidar enligt PPM-informationen behålla mindre än 0,5 procent av kapitalet per år. Den största fonden Solidar Flex 100 Plus, som innehåller mer än hälften av pengarna, har rapporterat en årlig avgift på 2,21 procent men inom premiepensionen gör det att avgiften påstås vara 0,49 procent netto per år. Så även om Solidar bara skulle dölja en tiondel av de avgifter som tas ur fonderna betyder det att nettointäkten för Solidar ökar med nästan 50 procent. Och fondföretagets vinst skulle förstås öka ännu mer.


Förtroendet för fonder bygger på att de rapporterar regelbundet med detaljerad information och att rapporteringen granskas och godkänns av revisorer. En utomstående granskning av Solidar försvåras av att förvaltningen fram till 2016 gjordes med fonder på tre nivåer: PPM köpte andelar i en svensk matarfond, som köpte andelar i motsvarande mottagarfond på Irland, som köpte andelar i externa fonder med innehav av andra värdepapper. Synliga och dolda avgifter kan alltså finnas på alla tre nivåerna.


Tyvärr finns även oklarheter i de regler som Pensionsmyndigheten har bestämt för fondbolagen. I ”Allmänna villkor till samarbetsavtalet” står i bilaga B att för fondandelsfonder ska underliggande fonders avgifter medräknas, men det är oklar om Solidar har tolkat detta korrekt och räknat med den tredje nivån fonder. Där står också att ”för underliggande fonder som saknar årlig avgift ska förvaltningsavgiften användas” vilket öppnar ett kryphål för fusk, till exempel om Solidars mottagarfond på Irland inte beräknat sin årliga avgift.


Mer fakta behövs


Lösningen för att bidra till att reparera förtroendet för både Solidar och Pensionsmyndigheten är att Solidar öppet redovisar exakt och i detalj de beräkning som visar hur kostnader i tre nivåer dividerat med genomsnittliga fondförmögenheter summerar till de årliga avgifter som Solidar har rapporterat för åren 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 till Pensionsmyndigheten.


Dels hamnar då bevisbördan hos Svenska Dagbladet, som betydligt mer precist behöver peka ut vilka delar av beräkningarna som är felaktiga. Dels skulle detta ge resten av fondbranschen och övriga som undrar vem de kan lita på en möjlighet att förstå vad diskussionen egentligen handlar om. Mer fakta behövs, istället för luftiga påståenden om att ”det finns inga avgifter… som inte har rapporterats”.


Pensionsmyndigheten borde också kunna utvärdera om de årliga avgifter som Solidar har rapporterat stämmer med fondernas officiella årsredovisningar på tre nivåer. Omsättningshastigheten har varit låg och de exakta kostnaderna ska finnas i fondernas resultaträkningar, så genom att dividera kostnaderna med en skattning av genomsnittlig fondförmögenhet borde det bli tydligt om Solidars redovisning är rimlig.


Stöd av branschen?


Solidar är medlem i Fondbolagens Förening, så resten av branschen har möjlighet att sätta press att en exakt och detaljerad redovisning måste presenteras. Mycket står på spel, för skillnaden mellan att uteslutas ur föreningen jämfört med att få stöd att beräkningarna är korrekta, det skulle kunna avgöra om Solidar får fortsätta som PPM-förvaltare.


Xfondavgifter Xfbf Xppm

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar