Mer information om provisioner till mäklare

Jonas Lindmark 2005-03-01 | 10:10
Facebook Twitter LinkedIn
Finansinspektionen (FI) offentliggör i dag en rapport med en granskning av de hemliga provisionerna som försäkringsmäklare får vid försäljning av traditionell livförsäkring och fondförsäkring (både kapitalförsäkringar och pensionssparande). Slutsatsen är att mer information om priser och provisioner krävs för att få kunderna att ställa större krav på distributörer och producenter av försäkringsprodukter FI kommer i och med den nya lagen om försäkringsförmedling att få möjlighet att ställa mer detaljerade krav på information om provisionerna. Höga engångsbelopp, som betalas ut till mäklaren när försäkringen tecknas, kan komma i konflikt med försäkringstagarens intressen. Och om kunderna fick information om hur mycker pengar mäklarna får skulle utformningen av provisionerna kanske ändras. Sy

stemet med engångsbeloppen måste dessutom enligt FI ändras om en utökad lagstadgad flytträtt ska kunna fungera på ett bra sätt. Rapporten innehåller även beräkningar av hur stora provisioner mäklarna får idag, baserat på en normal "tio-taggare" med premier på 60.000 kronor per år, och de visar att skillnaderna är stora samt att mäklarna normalt tjänar mer på att rekommendera fondförsäkringar.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar