Nya regler för marknadsföring av etikfonder

Jonas Lindmark 2009-05-06 | 12:10
Facebook Twitter LinkedIn
Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har fattat beslut om ett nytt vägledande regelverk för den svenska fondbranschen. Kraven skärps på fem områden, för att i marknadsföringen få ange att en fond placerar enligt särskilda etiska, miljömässiga eller sociala hänsyn: (1) Fondbolaget måste ha en väl definierad process för att välja placeringar. (2) Fondbolaget måste löpande kontrollera att proc

essen följs. (3) Kravet skärps från max 10 till max 5 procent av företagets omsättning från verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget ställt upp. (4) Fondbolaget ska tydligt och lättillgängligt redovisa sin placeringspolicy för fonden där även information om urvalskriterier, omsättningsgränser, urvalsprocess och uppföljningsrutiner ska ingå. (5) I både årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska fondbolaget redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings