Den nya fondskatten ersätter inte enbart

Jonas Lindmark 2011-11-11 | 16:06
Facebook Twitter LinkedIn

En debatt om vad som är "sanning" om den nya fondskatten har startat, efter ett pressmeddelande från Fondbolagens Förening med budskapet att det finns ett missförstånd kring den nya skatten på fondsparande, där föreningen påstår att det är en sanning med modifikation att den nya schablonskatten på fondsparande enbart skulle vara en skatt som ersätter en annan: "Den gamla skatten på själva fonden inbringade 5 Mkr om året till staten. Den nya schablonskatten på fondsparandet väntas inbringa 550 Mkr om året till staten."

[men däremot står ingenting i själva pressmeddelandet om att den nuvarande skatten direkt i fonderna lätt går att undvika, vilket nästan alla fonder också gör, genom utdelningar till andelsägare (som beskattas). Syftet med den nuvarande fondskatten är just att tvin

ga fram utdelningar så att fonder beskattas mer rättvist jämfört med direktägda aktier. Pressmeddelandet ger intrycket att Fondbolagens Förening vill vilseleda media och politiker genom att inte berätta det som står tydligt i den utredning som ligger till grund den nya fondskatten, nämligen att skattesatsen är vald så att intäkterna till staten från fondsparande beräknas bli oförändrade totalt sett. -JL]

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar