AP7 klar med upphandling av alfa-förvaltare

Jonas Lindmark 2013-04-09 | 13:39
Facebook Twitter LinkedIn

Sjunde AP-fonden som förvaltar "icke-väljarnas" pengar inom PPM inledde våren 2012 en upphandling av alfaförvaltare med hjälp av danska Kirstein. Nu är utvärderingen av anbuden klar och AP7 kommer att teckna avtal med Nomura, Sumitomo, Carnegie, UBS, Amundi och Invesco gällande alfamandat samt med State Street och Macro Currency Group gällande valutamandat. Carnegie erhåller två mandat och de övriga sju förvaltarna ett mandat vardera.

Gemensamt för mandaten är att AP7 arbetar vidare med den modell för alfa-beta-separering som inleddes 2005. Tyngdpunkten i förvaltningen är en passiv indexportfölj (beta). Avtalen som nu tecknas är rena alfa-mandat, vilket innebär att något egentligt kapital inte tilldelas förvaltaren. Tyngdpunkten i dessa kassaneutrala uppdrag är så kallad ”long/s

hort” i aktier, det vill säga innehav i de aktier förvaltarna tror kommer att stiga (jämfört med index) finansieras genom att förvaltarna först lånar in och sedan säljer de aktier förvaltarna tror kommer att falla.

Läs mer: Sjunde AP-fonden

NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar