Högre krav bör ställas på Sjunde AP-fonden

Jonas Lindmark 2013-11-19 | 15:58
Facebook Twitter LinkedIn

Förvaltningen av AP7 Aktiefond kritiseras i en rapport från Riksrevisionen. Sjunde AP-fonden bytte inriktning på förvaltningen våren 2010 och införde dels en mer renodlad passiv indexförvaltning, dels en hävstång som ger större värdesvängningar med högre förväntad pension. Riksrevisionen är kritiskt till den aktiva förvaltning som återstår, eftersom riskerna och kostnaderna är högre samtidigt som resultat under 2008-2012 varit otillfredsställande.
Hävstången redovisas inte så att det går att följa hur den och resultat i förhållande till jämförelseindex har utvecklats. Ett problem med hävstången är även att den inte tar hänsyn till fondens etiska och miljömässiga ställningstaganden. Riksrevisionen kritiserar också att Sjunde AP-fondens val av mål inte ger tillräcklig vägledning om vi

lken avkastning spararna kan förvänta sig.

Läs mer: Riksrevisionen

NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar