Mycket starkt fondår 2013

Jonas Lindmark 2014-01-16 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Stora insättningar i december bidrog till att nysparandet i fonder under helåret 2013 uppgick till hela 105 miljarder kronor, varav 29 mdr via PPM. Under december var inflödet netto 39 miljarder, varav 34 mdr årets nya PPM-pengar, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Blandfonder fick mest pengar, 56 miljarder under helåret och 12 miljarder under december, med aktiefonder på andra plats med ett inflöde på 43 miljarder.
Den totala fondförmögenheten i Sverige som rapporteras till statistiken uppgick vid utgången av 2013 till 2481 miljarder kronor, den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts. Vid årets början var fondförmögenheten 2049 mdr, vilket innebär en ökning på 432 miljarder under 2013. 76 procent av förmögenhetsökningen beror på den positiva värdeutvecklingen,

och en fjärdedel beror på nysparandet under året. Av den totala fondförmögenheten finns 1377 miljarder (55 procent) placerat i aktiefonder.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar