Äntligen visas den verkliga PPM-avkastningen

Jonas Lindmark 2014-05-20 | 14:47
Facebook Twitter LinkedIn

Från och med denna vecka har Pensionsmyndigheten kompletterat informationen på sitt fondtorg med en kolumn som visar PPM-fondernas avkastning justerad för den rabatt som fondbolagen har givit spararna. Därmed kan spararna jämföra fonder utifrån deras verkliga avkastning i premiepensionssystemet.

I genomsnitt återbetalar fondbolagen två tredjedelar av fondernas avgift till spararna. Exklusive AP7 Aktiefond (som inte ger rabatt) är den genomsnittliga avgiften netto 0,39 procent per år, efter en snittrabatt på närmare 0,9 procent per år för de privata fonderna. På 30 års sikt betyder 0,9 procent i extra avkastning varje år att premiepensionen blir 30 procent högre.

[notera att en andelklass i en värdepappersfond ger samma värdeutveckling till alla andelsägare. Det är avk

astningen på PPM-kontot som blir högre eftersom fondbolagen betalar rabatter till Pensionsmyndigheten, som fördelar dessa en gång per år bland spararnas konton. Mer om detta i "Skilj på fond och mellanhand", länk ovan till höger -JL]

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar