Fondbolagen skärper kraven på information

Jonas Lindmark 2015-05-21 | 13:09
Facebook Twitter LinkedIn

Fondbolagens förenings styrelse har beslutat om tre åtgärder för att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad, som en reaktion på att Finansinspektionen i en granskning påpekat att en fonds aktivitet i faktabladet bör kunna beskrivas bättre. De tre förbättringarna är:
(1) Jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant. (2) Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt och föreningen har bestämt hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt. (3) Ett tydligare krav på fondbolags styrelser införs i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

Läs m

er: Fondbolagen förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar