ISK fortsätter att öka i popularitet

Jonas Lindmark 2016-02-02 | 12:33
Facebook Twitter LinkedIn

Över hälften av det svenska nysparandet netto i fonder skedde 2015 via skattegynnade investeringssparkonton (ISK) medan hushållen tog ut från sitt direktägande i fonder, enligt kvartalsstatistiken som rapporteras till Fondbolagens Förening. Av ett sammanlagd nettoflöde på 105 miljarder kronor kom 56 miljarder via ISK och 38 miljarder via PPM. Samtidigt fortsatte det direktägda fondsparandet att minska i andel, på grund av uttag på 36 miljarder netto.
Total fondförmögenhet som rapporteras till statistiken var 3183 miljarder kronor per 31 december 2015, vara endast 472 miljarder (15%) är fondandelar som svenska hushåll äger direkt. Inte bara fondförsäkringar (27%) och PPM (26%) är numera större, utan även företags ägande av fondandelar som har ökat till 523 miljarder (16%). ISK forsä

tter som sagt att öka snabbt och det fondsparandet innehöll vid årsskiftet 203 miljarder kronor (6%).

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings