Sverige fortfarande världsbäst på att spara i fonder

Jonas Lindmark 2016-06-02 | 12:44
Facebook Twitter LinkedIn

Åtta av tio svenskar sparar i fonder privat eller via tjänstepension, visar en undersökning av Sifo Prospera bekostad av Fondbolagens Förening. Störst andel fondsparande finns i gruppen 34-50 år. Även borträknat tjänstepensionen och PPM har 66 procent av Sveriges vuxna befolkning ett eget privat sparande i fonder.

Störst förändring jämfört med när samma frågor ställdes 2014 är att ande

len som sparar på ett investeringssparkonto (ISK) nästan har fördubblats, från 17 till 30 procent. Privat pensionssparande via gamla IPS eller pensionsförsäkring har minskat någon till 37 procent, vilket sannolikt har att göra med att nysparandet har upphört nu när premien inte längre är avdragsgill.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar