Fondbolagens styrelser måste ta ett större ansvar

Jonas Lindmark 2016-11-24 | 10:56
Facebook Twitter LinkedIn

Skillnaden är fortsatt stor mellan den mest aktiva Sverigefonden och den minst aktiva, visar en uppföljning som Finansinspektionen (FI) gjort av en tidigare granskning, som presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Sverigefondernas innehav avviker från jämförelseindex mellan 70 procent "active share" för den mest aktiva Sverigefonden ned till 28 procent för den minst aktiva. FI har också granskat avgifterna och konstaterar att få aktiva fonder överträffat index när avgiften inkluderas.

"Fondbolagens styrelser måste också ta ett större ansvar och kritiskt granska den förvaltning som sker för att se om förvaltningen över tid har skett på ett sätt som överensstämmer med fondbestämmelserna och om produkten är prisvärd. Om en aktivt förvaltad fond inte överträffar index öv

er tid bör dessutom fondbolagets styrelse vidta åtgärder. Fonder ska säljas för att de är bra för kunderna, inte för att det är möjligt och lönsamt för fondförvaltarna. Informationen om fonderna ska göra det lätt att välja rätt. Dessutom krävs att fondbolagen svarar upp mot de åtaganden som finns i fondbestämmelserna och de förväntningar de ger konsumenterna" skriver Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd och Erik Thedéen, generaldirektör.

Läs mer: Finansinspektionen

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings