Swedbank Robur inför policy för ansvar

Jonas Lindmark 2017-01-02 | 14:00
Facebook Twitter LinkedIn

10 januari 2017 inför Swedbank Robur nya regler för ansvarsfulla investeringar som ska gälla förvaltningen av de flesta fonder som inte har andra hållbarhets- och etikkriterier. Policyn berättar att fonderna inte får investera i företag som producerar vissa typer av vapen (klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen), pornografi eller får mer än 30 procent av sina i

ntäkter från gruvbrytning av kol. Inget svenskt börsbolag är uteslutet enligt den senast publicerade listan, från maj 2016. Uteslutningen gäller inte investeringar som fonderna gör visa indexderivat eller fondandelar (fond-i-fond, till exempel ). Dessutom ingår inte generationsfonderna Transfer 50-90.

Läs mer: Swedbank Robur

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar