Förslag för att stärka konsumentskyddet i PPM

Jonas Lindmark 2017-03-21 | 16:21
Facebook Twitter LinkedIn

Mellan 200 och 400 PPM-fonder kommer att försvinna, enligt det preliminära förslag som Pensionsmyndigheten har lämnat till finansdepartementet med åtgärder för att minska oseriös och brottslig verksamhet och ge premiepensionens fondtorg ökad hållbarhet. Åtgärderna gäller bland annat skärpt samarbetsavtal, ändrat arbetssätt inom Pensionsmyndigheten och nya krav på fonder och fondbolag som vill vara del av PPM.
De nya krav på fonderna som föreslås är: ett minsta kapital under viss tid, till exempel minst 100 miljoner kronor i fonden under 3 år innan den tillåts bli valbar inom PPM; avkastningshistorik minst 3 år; enbart innehav som har objektiv värdering av marknaden; ett tak för hur hög andel av fonden som Pensionsmyndigheten får äga; ett minimum för hur stort förvaltat kapital som

andra investerare än PPM har i fonden; ett golv för fondens storlek; transparens för innehav via fond-i-fond; inga samarbetsavtal med fonder registrerade utomlands som uteslutande riktar sig mot svenska marknaden.

Dessutom föreslås åtgärder på flera andra områden, bland annat nya regler även för fondföretagens marknadsföring: förbud mot direktmarknadsföring till exempel telefonförsäljning; förtydligat straffansvar vid ID-kapning; krav på egenhändight undertecknande vid fondbyte. Tillsammans skulle detta bidra till en långsiktigt hållbar förvaltning av PPM-sparandet.

Läs mer: Pensionsmyndigheten

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar