Nya regler för värdepapper stoppar provisioner

Jonas Lindmark 2017-06-27 | 15:29
Facebook Twitter LinkedIn

Provisioner i samband med investeringar och sparande måste höja kvaliteten på tjänsten till kunden, deras storlek måste vara proportionell sett till den förmån kunden får, plus att provisionerna inte får skapa intressekonflikter, enligt de nya regler för finansbranschen som Finansinspektionen har offentliggjort i sitt nya regelverk för bolag som hanterar värdepapper (FFFS 2017:2). Åtstramningen är en del av de nya EU-reglerna MiFID II, som börjar gälla i januari 2018.

"De nya reglerna är en uppstramning jämfört med i dag. Till exempel bör utrymmet för företag att ta emot väsentligt högre provisioner för vissa produkter jämfört med andra produkter i sortimentet begränsas väsentligt, eftersom detta skapar starka incitament att rekommendera de produkter som ger högst ersättning ti

ll företaget. Även så kallade up front-provisioner skapar starka intressekonflikter och utrymmet för att ta emot sådana provisioner begränsas väsentligt med de nya reglerna" säger Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd på Finansinspektionen.

Läs mer: Finansinspektionen

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar