Svanen är fel ute när genteknik ses som hot

Jonas Lindmark 2017-11-22 | 9:41
Facebook Twitter LinkedIn

De första 12 fonderna fick nyligen miljömärkningen Svanen, bland annat baserat på kravet att undvika företag som tillverkar genmodifierat utsäde (GMO). Detta kritiseras på SvD Debatt av Stefan Jansson, professor i växtbiologi vid Umeå universitet. Svanen finansieras till stor del av svenska staten och kraven borde därför vara baserade på kunskap hos oberoende forskare, som är överens om att GMO-grödor minskar besprutningen och inte hotar den biologiska mångfalden mer än andra grödor som används kommersiellt.

"Ett företag baserar förstås sin marknadsföring på vad ”allmänheten tror och tycker”, men officiella hållbarhetsmärkningssystem får inte ta sådana hänsyn utan skall baseras på fakta och beprövad vetenskap för att kunna uppfylla sitt syfte att bidra till ett hållbarare samhä

lle" summerar Stefan Jansson.

Läs mer: Svenska Dagbladet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar