Var fjärde sparare har valt en hållbar fond

Jonas Lindmark 2018-03-23 | 12:42
Facebook Twitter LinkedIn

24 procent svarar "Ja" på en fråga om de har valt någon av sina fonder för att den har en hållbar inrikning, i en undersökning utförd av Prospera Kantar Sifo bekostad av Fondbolagens Förening. 28 procent av de 1182 tillfrågade svarar dock "Vet ej". I frågan förklaras att hållbar inriktning är till exempel en fond som väljer bort vissa verksamheter som vapen eller porr, en fond som påverkar bolagen att vara mer hållbara eller en fond som enbart investerar i miljöteknik.

[de som svarade ja på frågan om de har en hållbar fond fick följdfrågan "Vad var främsta skälet till att du valde en hållbar fond?" och av dessa valde flest (44 procent av 288) alternativet "Vill inte placera pengar i en viss typ av bolag/bransch/verksamhet som jag anser är oetisk". Detta visar att många människo

r har svårt att skilja mellan politiska åsikter (etik) och fakta om företags verksamhet (hållbarhet enligt ESG-analys). Därför vore det intressant att se hur svaren skulle fördelas om Fondbolagens Förening även frågade: "Har du valt någon fond som inte har en hållbar inriktning?" -JL]

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar