Sju idéer förenklar tjänstepensionen

Jonas Lindmark 2018-11-27 | 11:14
Facebook Twitter LinkedIn

Hälften av svenskar mellan 30 och 60 år tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar. Och var fjärde vet inte om de har något tjänstepensionsavtal, enligt en enkätundersökning som två forskare presenterar på DN Debatt. Svaren på kunskapsfrågor bekräftar dålig kunskap, en tredjedel ger inga eller endast ett rätt svar. Undersökningen presenteras i SNS-rapporten "Den komplexa tjänstepensionen".

I rapporten presenteras sju idéer hur tjänstepensionssystemet skulle kunna förenklas: (1) Reglerna i olika fackliga avtal bör harmoniseras. (2) Utöka flytträtten. (3) Inför ett gemensamt fondtorg. (4) Avskaffa obligatoriska traditionella försäkringar. (5) Vidareutveckla Minpension.se. (6) Bilda en gemensam organisation för tjänstepensioner. (7) Stärk undervisningen om pe

nsionssystemet vid gymnasie- och grundskolor.

Läs mer: Dagens Nyheter

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar