Premiepensionen förvaltas till låga avgifter

Jonas Lindmark 2018-12-13 | 21:57
Facebook Twitter LinkedIn

48 procent av premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM) som är placerad i privata fonder kostar efter rabatt 0,20 procent per år eller mindre. Den genomsnittliga PPM-avgiften har sänkts löpande och ligger idag på låga 0,22 procent, skriver Fondbolagens Förening i en kommentar till att Riksrevisionen har granskat kostnadseffektiviteten och rekommenderar en tydligare och mer heltäckande redovisning av fondernas kostnader.

Fondbolagen anser att PPM redan är kostnadseffektivt. Rabatter på motsvarande 0,44 procent dras av från den genomsnittliga fondavgiften på 0,66 procent, vilket ger nettoavgiften 0,22 procent totalt sett. Räknas ickevalsalternativet AP7 Såfa bort, uppgår den genomsnittliga fondavgiften till 0,30 procent.

Läs mer:

lt/2018/Kommentar-till-Riksrevisionens-granskning-Premiepensionen-forvaltas-till-laga-avgifter-och-hojer-pensionsnivaerna-for-pensionarerna/"> Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar