Oväntat dåligt

En ny kommentar: läkemedel.

Jonas Lindmark 2002-08-06 | 21:32
Facebook Twitter LinkedIn
Under börsraset i juli klarade sig läkemedelsfonder bättre än snittet, men mätt sedan årsskiftet har de fortfarande fallit mer än genomsnittet bland globalfonder. Det är oväntat dåligt med tanke på att när oron ökar på världens börser så brukar läkemedelsaktier klara sig bättre än snittet.

Förklaringen är nog främst att branschens vinster inte är så stabila som investerarna tidigare trott. Anklagelser om felaktig redovisning i spåren av Enron har även gällt stora läkemedelsbolag som Merck och Bristol Myers. Konkurrensen från ”generiska” läkemedel (kopior som börjar säljas när patenttiderna går ut) verkar intensifieras, till exempel föreslås nya lagar i USA som skulle underlätta sådan konkurrens.

Till detta kommer att kostnaderna för att ta fram nya läkemedel har ökat kraftigt och de stora läkemedelsbolagen har lyckats sämre med att forska fram nya storsäljare. Och om nya storsäljande mediciner blir allt mer sällsynta och fri konkurrens ger lägre priser på de flesta läkemedel, så är det svårt att motivera dagens höga aktiekurser.

Läkemedelsaktier har i många år varit högt värderade, på rimliga grunder. För det första är det rimligt att behovet av läkemedel kommer att fortsätta växa snabbt när världens befolkning blir äldre och mer förmögen. För det andra är behovet av läkemedel till stor del okänsligt för konjunkturutvecklingen, vilket ger lägre risk.

Men för att motivera dagens kursnivåer behövs nya framsteg inom biotekniken som skapar nya generationer, bättre läkemedel. Då kommer både de små forskningsbolagen och de stora läkemedelsbolagens effektiva säljorganisationer att kunna rapportera stigande vinster. Annars väntar ökad konkurrens och lägre vinster.

+ Normalt okänslig för sämre konjunktur
+ Branschen växer troligen snabbare än BNP
– Nya mediciner allt mer tidskrävande och dyra
– Ökad risk att politiska beslut hindrar förlängda patent
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar