Stockholm följer Europa uppåt

Stockholmsbörsen har stigit 28 procent räknat i dollar på fyra månader, lyft av spekulanter på flykt från en fallande dollar. Men på sikt drabbas även Europa av den fallande dollarn, vilket talar för att sälja redan nu.

Jonas Lindmark 2004-12-06 | 12:51
Facebook Twitter LinkedIn
Stockholmsbörsen har stigit kraftigt under november, från botten på en svacka i slutet på oktober fram till i fredags kväll har Affärsvärldens generalindex stigit 8 procent.

Uppvärdering av Europa

Uppvärderingen av svenska aktier är en del av en allmän uppvärdering av Europa. Uppgången är nästan exakt lika stor på aktiebörserna i Belgien, Finland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Tyskland hittills under fjärde kvartalet. Samtidigt har Tokyobörsen legat stilla och börserna i New York har backat något (båda omräknat till kronor).

Under de senaste tre månaderna har dollarn tappat i värde och euro

n har klättrat från 1,20 till 1,34 dollar per euro, medan den svenska kronan har stärkts ytterligare lite mer. Detta är en rimlig förklaring till att aktiemarknaderna i Europa har lyft jämfört med resten av världen. Investerare både här och i andra delar av världen verkar ha försökt skydda sig mot den fallande dollarn genom att investera i den delen av världen där valutorna är starkast.

Närmast till hands vore förstås att investera i obligationer och fastigheter i Europa, som ger en fast intäkt i en europeisk valuta. Men räntorna är rekordlåga och fastighetspriserna är redan högt uppdrivna, så en del av intresset har spillt över på aktiemarknaden, särskilt aktier i bolag som helt eller till stor del har sina intäkter från Europa. På Stockholmsbörsen har branscher som grossister, konsulter, transporter underhållning och finans klarat sig bättre än generalindex.

Negativa effekter på sikt

Men på sikt är riskerna med europeiska aktier betydande om dollarn fortsätter att falla. Huvudproblemet är att tillväxten i Europa försvagas om euron stiger för mycket, eftersom exportindustrin får svårt att behålla nuvarande priser. Dessutom får även de flesta andra företag i Europa på ett eller annat sätt ökad konkurrens från billigare import. Lägg till det att många företag i Europa har en stor del av sin verksamhet i andra delar av världen, och att intäkterna från dessa faller i värde när dollarn faller, så blir bilden på sikt mörk. Det dröjer uppåt ett år innan alla effekter av ändrade valutakurser slår igenom, men skulle dollarn fortsätta kraftigt nedåt så är det troligt att de flesta börsföretag i Europa tvingas rapportera fallande vinster under år 2005. Redan nu har nationalekonomerna börjat sänka sina tillväxtprognoser för Europa nästa år.

Ytterligare en varningssignal för Stockholmsbörsen är att de flesta svenska aktiekurser ur ett amerikanskt perspektiv (på grund av den fallande dollarn) nu är minst lika högt uppe som när världsindex stod som högst under år 2000. Amerikanska investerare gör ofta en uppdelning mellan ”tillväxtaktier” och ”värdeaktier”. MSCI Sweden Value Index i dollar befinner sig efter höstens branta uppgång (plus 29 procent på fyra månader) nu 60 procent högre än våren 2000. MSCI Sweden Growth har stigit nästan lika mycket under hösten, men tillväxtaktierna har (främst på grund av Ericsson) en lång klättring kvar till topprekordet. Även svenska småbolagsaktier når dagligen nya topprekord räknat i dollar, MSCI Sweden Small Cap befinner sig 49 procent högre än toppen år 2000 och har stigit 34 procent på fyra månader.

Ericsson är ett bra exempel på ett annat problem, nämligen att det är svårt att förstå varför multinationella företag som Ericsson skulle bli mer värda räknat i kronor när dollarn faller. Trots allt är en stor del av både försäljning och tillgångar beroende av dollarn och värdet på koncernen som helhet borde snarare minska räknat i kronor. Dessutom är många av de största amerikanska bolagen också multinationella och har en stor del av sin verksamhet i Europa. Valutaeffekterna på stora koncerner med verksamhet i många länder och många tusen anställda syns dock inte fullt ut förrän efter ungefär ett år, så det dröjer innan verkligheten kommer ikapp aktiemarknadens prognoser.

Jag hade fel

För två månader sedan spådde jag att ”utvecklingen med tvära kast kring en platt trend fortsätter även under resten av 2004 och början av 2005” (se kommentaren ”Bättre än världsindex”). Jag hade fel, under november har Stockholmsbörsen som sagt lämnat den platta trenden och stigit kraftigt. Däremot tror jag att jag pekade på orsaken redan för två månader sedan: ”Dollarnedgången och frånvaron av uppgång i Asien talar snarare för att många placerare är oroliga för svaghetstecken i USA-ekonomin och de länder som är mest beroende av USA. Uppgången i Stockholm beror i så fall snarare på en flykt från andra aktiemarknader än att aktierna här har blivit mer attraktiva.”

Rimligen är detta inte uthålligt, förr eller senare kommer andra placeringsalternativ att ses som mer attraktiva och då kommer de internationella spekulanterna att flytta pengarna vidare. Visst kan uppgången fortsätta ett tag till, december och januari är ofta bra månader. Men Stockholmsbörsen har sällan varit bland vinnarna tre år i rad. Har jag rätt om effekterna på sikt av en fallande dollar, så är det i dag ett bra tillfälle att sälja svenska aktier.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar