Baksmälla sex år av sju

Problemen i IT-branschen finns kvar, samtidigt som stigande vinster krävs för att motivera dagens aktiekurser. Avmattning i USA betyder därför att även 2006 blir en besvikelse.

Jonas Lindmark 2006-02-07 | 21:23
Facebook Twitter LinkedIn
Med undantag av 2003 har IT-fonderna utvecklas sämre än världsindex varje år ända sedan toppen i början av år 2000. Avkastningen år 2005 var inte dålig, fonderna i kategorin ”Ny teknik” steg i snitt 25 procent. Men globalfonderna steg samtidigt i snitt 32 procent och Sverigefonderna 33 procent.

Som jag redan påpekat några gånger i andra artiklar har dock amerikaner och andra dollarbaserade placerare upplevt en sämre utveckling, vilket beror på att dollarn steg 20 procent mot kronan under 2005. Amerikanska Nasdaq-index som räknas i dollar steg bara 1 procent förra året. IT-aktier i resten av världen utvecklades något bättre, men var ändå en besvikelse med amerikanska glasögon.

Problemen kvar

En rimlig fråga nu är om investerarna har blivit överdrivet negativa till aktier i alla de välkända företag som är världsledande inom mjukvara, hårdvara och telekom. Om man tar hänsyn till den höga tillväxten hos efterfrågan, borde det inte se ganska ljust ut framöver för IT-fonderna? Eller blir det ett sjätte dåligt år?

Tyvärr finns de grundläggande problemen för IT-branschen kvar. Mest förödande är prispressen, som beror på både överkapacitet, teknikutveckling och nya konkurrenter. Därmed hjälper det inte stort att efterfrågan stiger i antal enheter, när samtidigt marginalerna pressas av fallande priser. Till det kommer att övriga branschers investeringar i ny teknik aldrig riktigt har tagit fart under den pågående högkonjunkturen. Den höga tillväxten i världsekonomin under 2004 och 2005 bromsas dessutom nu av stigande råvarupriser och stigande räntor, särskilt i USA.

Trots att de flesta IT-aktier fortfarande kostar mindre än hälften av vad de gjorde på toppen år 2000, så ligger ändå amerikanska Nasdaq-index över den historiska trendlinjen. Att värderingen i dag är hög syns även om man studerar hur vinster och kassaflöden värderas. Dagens aktiekurser går bara att motivera om vinsterna stiger kraftigt framöver, vilket visar att de som köper IT-aktier räknar med fortsatt goda tider.

Även sjunde året dåligt

Min slutsats är att även 2006, det sjunde året efter IT-bubblan, ser ut att bli ett dåligt år för IT-fonder. Utvecklingen under januari var något sämre än världsindex och om den avmattning som skedde i USA under fjärde kvartalet håller i sig så kommer majoriteten bland världens investerare troligen att bli mer negativa.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings