Stockholm följer Europa nedåt

Vårens optimism försvann under juni och reaktionen på halvårsrapporterna bekräftar den massiva nedvärderingen. Stockholmsbörsen har fallit fyra kvartal i rad och följer i år Europa nedåt.

Jonas Lindmark 2008-08-05 | 13:49
Facebook Twitter LinkedIn
Drygt ett år efter toppen den 16 juli förra året har Stockholmsbörsen fallit 39 procent. Mer än halva nedgången har skett hittills under 2008.

Sverigefonderna föll i snitt 15 procent under juni, dubbelt så mycket som nedgången för globalfonder och Europafonder, mer än raset under januari. Juli blev orolig, med positiv reaktion på bra halvårsrapporter men totalt sett en oförändrad nivå, vilket bekräftar att den massiva nedvärderingen det senaste året är ett faktum.

Jämfört med hösten (då Stockholm var näst sämst bland 55 länder) är det ändå positivt att Stockholmsbörsen hittills i år ”bara” har backat lika mycket som snittet för

börserna i Europa. MSCI Europe Index och Sweden Index har sedan årsskiftet båda backat 23,9 procent omräknat till euro, fram till 4 augusti. Under vårens optimism var den svenska återhämtningen klart bättre, men raset under juni var som sagt dubbelt så stort. Totalt sett betyder det att svenska aktier nu kanske ses som högre kvalitet än tidigare, när Ericssons ras placerade Sverige i kategorin högrisk.

Värre är att Stockholmsbörsen har fallit fyra kvartal i rad och att nedvärderingen det senaste året har utraderat hela uppgången under 2006 och första halvåret 2007. Optimisterna hoppades länge att börsnedgångarna var tillfälliga reaktioner på dåliga nyheter från USA, men nu finns ett helt år av statistik som visar nya dystra trender.

Halvårsrapporterna bekräftar

Under mitten av juli återhämtade sig Stockholmsbörsen brant när de första halvårsrapporterna anlände. Men nu i början på augusti, när börsföretagens resultat under andra kvartalet summeras, så är börsindex oförändrat jämfört med för en månad sedan. Reaktionen på halvårsrapporterna bekräftar alltså den massiva nedvärderingen under juni och talar för att dagens mer skeptiska inställning kommer att hålla i sig.

Rimligt framöver är att Sverigefonderna fortsätter att styras av börsutvecklingen i resten av Europa. ECB höjde styrräntan för euron till 4,25 procent under juli och kampen mot stigande inflation ser ut att prägla börsutvecklingen under hösten. Nu när nedgången pågått ett helt år har det blivit orimligt att påstå att orsaken bara är tillfällig finansiell oro. Fundamental statistik visar en tydlig inbromsning i den reala ekonomin och fallande bostadspriser tynger utvecklingen i flera länder.

Istället för att hoppas på en snabb vändning, övergår nog de flesta till att se 2008 som ett förlorat år. Blickarna vänds mot 2009 och förhoppningar att konjunkturen då vänder uppåt. Tyvärr är risken stor att årets åtstramning fortsätter, med stigande räntor och minskad konsumtion. Historiskt sett har det ofta tagit flera år att återställa balansen mellan sparande och investeringar.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar