Se upp med index när dollarn stärks

Dollarn har stärkts med 29 procent sedan årsskiftet. Men effekten av detta på värdet hos utländska aktier syns sällan i svenska media, eftersom de normalt bara visar utländska börsindex utveckling i lokal valuta – inte i svenska kronor.

Jonas Lindmark 2008-12-08 | 15:42
Facebook Twitter LinkedIn
Ett förvirrande fel i svenska media är att utländska börsindex nästan alltid redovisas utan hänsyn till ändra valutakurser. Just nu är effekten väldigt stor, eftersom både dollar och yen har stärkts kraftigt mot svenska kronan under hösten.

Dow Jones ned 35% i dollar…

Till exempel skriver DN Ekonomi i dagens tidning att Dow Jones Industrial Average i år har fallit 34,9 procent, fram till i fredags kväll, och att Nasdaq Composite rasat 43,1 procent. Enligt dagens SvD Näringsliv har Dow Jones backat 35,69 procent sedan årsskiftet och Nasdaq har tappat 44,04 procent (skillnaderna beror troligen på att en av tidningarna inte

räknat på slutindex vid börsstängningen 22:00 fredags kväll, trots att siffrorna står i måndagstidningarna).

Hursomhelst så kan det därmed tyckas imponerande att USA-fonderna i kategori ”USA, mix bolag” bara har backat 27 procent fram till i fredags. Men mer än hela skillnaden beror på att fondernas avkastning är beräknad med värdet på fondernas innehav omräknade till svenska kronor. Och kronan har backat kraftigt i värde under hösten – från 6,41 kronor vid årsskiftet till strax under 6 kronor i somras har dollarn stigit brant under hösten och kostade ungefär 8,30 kronor i fredags – en uppgång i år på 29 procent.

… men bara 16% i kronor

Det betyder att Dow Jones Industrials inte alls har fallit lika mycket räknat i svenska kronor, nedgången ur svenskt perspektiv är bara ungefär 16 procent fram till i fredags kväll. Och för Nasdaq Composite är nedgången 28 procent.

Ett annat irriterande problem med svenska dagstidningar är att de fokuserar på två börsindex som ger en skev bild av börsutvecklingen totalt sett i USA. Dow Jones Industrial är visserligen ett av världens äldsta börsindex, men det innehåller bara 30 av de största börsbolagens aktier och är dessutom prisviktat (den aktie som är dyrast per styck påverkar index mest). Nasdaq Composite är ett modernt beräknat index (alla aktier på Nasdaq, viktat efter börsvärde), men det är bara en av de tre stora aktiebörserna i New York. Dessutom innehåller inget av dessa två index börsföretagens utdelningar.

En bättre bild av helheten ges av S&P500 eller MSCI USA, som båda finns räknade med utdelningar och som båda backat 40 procent sedan årsskiftet räknat i dollar – men bara 22 procent räknat i kronor. Jämfört med dessa index omräknade till svenska kronor har aktiefonderna som placerar i USA alltså lyckats ganska dåligt.

Tokyo 48 eller 19 procent

Ännu större är skillnaden för Tokyobörsen. DN och SvD är överens om att Nikkei 225 Index har backat 48,3 procent hittills i år. Men det är i japanska yen, som har stärkts med 56 procent mot kronan fram till i fredags. Omräknat i svenska kronor är därför nedgången bara 19 procent – vilket stämmer bra med att svenska Japanfonder fram till i fredags i snitt bara backat 18 procent sedan årsskiftet.

Ett klassiskt sätt att spå hur Stockholmsbörsen kommer att utvecklas under förmiddagen är att titta efter hur börserna i New York utvecklades föregående kväll, efter att handeln i Stockholm stängde. Just nu kan man dock ibland bli lurad av att valutakurserna ibland svänger nästan lika tvärt. I dag har till exempel dollarn försvagats 25 öre jämfört med i fredags. Det betyder att de svenska börsbolagens aktiekurser i New York blir 3 procent lägre när de räknas om till svenska kronor.

Vid rapportering om börsutvecklingen en enskild dag ”i realtid” är det rimligt att enbart visa utvecklingen i respektive marknads valuta, eftersom det är svårt att få snabba uppdateringar av utvecklingen på valutamarknaden. Men vid rapportering om utvecklingen under 11 månader borde det vara självklart att hänsyn tas till ändrade valutakurser. Ändå struntar både tidningar och TV ofta i att multiplicera ändringar i börsindex med ändringar i valutakursen.

Morningstar undantag

En rimlig slutsats är att media borde redovisa utländska börsers utveckling sedan årsskiftet även omräknat till svenska kronor. Men svenska journalister som skriver om utländska börser bryr sig uppenbarligen mycket sällan – samma ensidiga fokus på utländska index i lokal valuta har dominerat ända sedan jag började som ekonomijournalist för 20 år sedan.

Morningstar är ett av få undantag. I de tabeller och diagram på vår sajt här i Sverige där vi jämför fonder med index är all värdeutveckling – för både fonder och jämförelseindex – alltid i svenska kronor (om inte användaren själv väljer en annan valuta i diagrammen).

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings