Ingen brådska

Det finns rimliga argument för att aktier i råvaruexporterande länder som Brasilien snart är köpvärda. Men ännu har bara åtta månader gått sedan toppen, så det är ingen brådska att flytta pengar till Latinamerikafonder.

Jonas Lindmark 2009-01-07 | 12:23
Facebook Twitter LinkedIn
En tydlig lågkonjunktur har nu börjat även i Latinamerika, med trender som talar för att BNP under 2009 i snitt blir lägre än förra året. Och utan tillväxt faller det huvudsakliga argumentet för dessa aktiemarknader.

Regeringarna i Latinamerika kommer troligen att ha begränsad handlingsfrihet, eftersom deras behov av att stimulera den inhemska ekonomin bromsas av svårigheter att låna pengar internationellt, eftersom finanskrisen drastiskt har minskat riskviljan hos de flesta typer av långivare. Dessutom finns en stor risk att regeringar som pressas av dåliga tider väljer att visa handlingskraft via nationaliseringar och regleringar, något som skulle sänka förtroendet ytterligare internationellt.

Fler skandaler av olika typer kommer rimligen att offentliggöras under det närmaste året, i takt med att misslyckat finansiellt risktagande och svindlerier inte längre går att dölja. I USA har redan ett stort antal gigantiska finansiella fasader rämnat under 2008, men det verkar troligt att ihåliga balansräkningar går att dölja lite längre på marknader med ännu sämre myndighetskontroll. Till slut kommer dock sanningen fram även i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Till exempel avslöjades i dag att cheferna för Indiens fjärde största IT-bolag Satyam ljugit om tillgångar värda omkring 11 miljarder kronor ("Satyam" betyder sanning på Sanskrit).

Köpvärda, men inte ännu

Flera av optimisternas argument för ett år sedan finns förstås kvar, plus att hösten börsras har sänkt aktiekurserna till samma nivå som för tre år sedan. Stora och snabba räntesänkningar och stimulanspaket i Europa och USA kommer på sikt att ge positiva effekter även i Latinamerika. Dessutom är regionens ekonomier i betydligt bättre skick än under tidigare konjunkturnedgångar.

Givet att regeringar och centralbanker i industriländerna under 2009 lyckas stoppa den negativa spiral som startats av finanskrisen (vilket jag tycker verkar troligt), så är det rimligt att aktiemarknaderna i Latinamerika åter blir vinnare under nästa uppgång. Därmed kommer de framöver att vara köpvärda. Men jag är starkt skeptisk till att botten redan skulle vara passerad.

Bara 8 månader

En avgörande skillnad jämfört med Europa och USA är att optimismen om Latinamerikas framtid höll i sig under hela första halvåret. Aktiekurserna nådde sin topp i maj och sedan dess har det bara gått åtta månader. Därmed har ekonomierna i Brasilien och andra råvaruexporterande länder inte fullt ut hunnit reagera på den globala konjunkturnedgången. Många dåliga nyheter återstår och jag fruktar som sagt att fler skandaler kommer att sänka förtroendet för tillväxtmarknader under 2009.

Först mot slutet av detta år tycker jag det verkar rimligt att botten verkligen är passerad. Svenska fondsparare som ändå vill börja öka sin exponering mot Latinamerika och andra tillväxtmarknader tycker jag i första hand ska göra det i globala fonder i den bredaste kategorin ”Tillväxtmarknader”, eftersom de ger förvaltarna större frihet att försöka parera när utvecklingen skiljer mellan länder och branscher.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar