Höjda vinster ger USA lyft 2010

Fortsatt stigande arbetslöshet och låga bostadspriser fortsätter att bromsa konsumtionen, men aktiekurserna i USA har hängt med Europa uppåt under hösten. Låga förväntningar gör att de kan överträffa världsindex 2010.

Jonas Lindmark 2009-12-07 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Fram till i augusti var USA- och Japanfonder årets förlorare, vilket speglade att de klarade börsraset under 2008 betydligt bättre än nästan alla andra landfonder. Under den första delen av återhämtningen var det främst högriskplaceringar som återhämtade sig snabbt, vilket gynnade tillväxtmarknader men även Sverigefonder.


Men därefter har kvaliteten på investeringarna blivit viktigare och de flesta aktiebörser har stigit i samma takt. Bara Japanfonderna har gått mot strömmen, medan USA-fonder har stigit exakt lika mycket som Europafonder de senaste tre månaderna, 7 procent räknat i svenska kronor fram till 4 december.


<

P>Svagare dollar


En viktig förändring från mars till augusti var att euron stärktes från 1,25 till 1,43 dollar och mindre valutor som svenska kronan stärktes ännu mer (från 9 till 7 kronor per dollar). På kort sikt är det en nackdel för amerikanska konsumenter eftersom importen blir dyrare, men på längre sikt är det en större fördel att exportföretagen blir mer konkurrenskraftiga.


Precis som i Europa håller den amerikanska centralbanken Fed fast vid rekordlåga styrräntor och experterna verkar överens om att denna stimulans kommer att fortsätta åtminstone till mitten på 2010. Men en del av det politiska stimulanspaketet har fokuserat på år 2009 (till exempel skrotningspremier och bidrag till familjer som köper sitt första hus), vilket är argument för att återhämtningen i USA kommer att få ökad motvind under början av nästa år.


Stigande arbetslöshet


Arbetslösheten väntas därför fortsätta öka. I fredags offentliggjordes statistiken för november och antalet arbetslösa i USA har de senaste två åren ökat med 8 miljoner människor till drygt 15 miljoner. Det betyder att arbetslösheten har dubblats från 5 till 10 procent. November var aningen bättre än oktober, men statistiken är baserad på stickprov så det finns en betydande osäkerhet enskilda månader. Trenden sett över det senaste halvåret visar en stadig ökning och historiskt sett är det troligt att ökningen fortsätter åtminstone ett halvår till. Men för företagen betyder hög arbetslöshet press nedåt på lönekostnaderna.


Därmed är det även troligt att en annan nyckelfaktor för den ekonomiska utvecklingen – bostadspriserna – får svårt att återhämta sig. Fortfarande är det väldigt många amerikaner varje månad som väljer att lämna sin bostad till långivaren hellre än att fortsätta betala på lånen. Här finns en avgörande skillnad mot Sverige, för vi svenskar är normalt även personligen betalningsansvariga, medan amerikaner normalt enbart har lämnat huset eller lägenheten i pant. Om lånen är större än marknadsvärdet, så lönar det sig att flytta till ett annat hus. I vissa städer som Las Vegas har över en fjärdedel av alla villor överlämnats till långivaren, vilket ger ett gigantiskt utbud av tomma bostäder, som sätter fortsatt press nedåt på priserna.


Överträffar världsindex 2010


Men på aktiemarknaden är dessa problem sedan länge inräknade i aktiekurserna, samtidigt som de flesta andra industriländer har liknande problem. Företagens vinster brukar öka snabbt i början av en högkonjunktur, när ledig kapacitet tas i bruk och produktiviteten återhämtar sig.


I ett längre perspektiv är värderingen av amerikanska aktier lägre än på väldigt länge, samtidigt som de flesta andra aktiemarknader har värderats upp kraftigt. Låga förväntningar är lättare att överträffa, plus att många världsledande företag är noterade i New York. Deras vinster gynnas även av en svag dollar, så det skulle därför inte förvåna mig alls om USA-fonderna överträffar världsindex under 2010.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar