Koncentrerad risk när fler letar kvalitet

Fler investerare har 2013 försökt hitta säkra aktier, vilket gjort att intresset fokuserat på ett fåtal stora bolag. Och i Europa främst läkemedelsbolag. Därmed ökar riskerna, främst risken att aktierna blir för dyra.

Jonas Lindmark 2013-12-19 | 14:27
Facebook Twitter LinkedIn

Läkemedelsaktier är bland vinnarna 2013. Bioteknik är stjärnan bland Morningstar kategorier, med en värdeökning på i snitt 55 procent. De betydligt bredare läkemedelsfonderna som främst placerar i stora pillertillverkare har stigit 32 procent medan genomsnittet för alla typer aktiefonder bara är 15 procent (fram till 18 december).


En rimlig förklaring är att låga räntor och centralbankerna massiva uppköp av statsobligationer har tvingat många investerare att leta alternativ som ger förhoppning om högre avkastning utan alltför högt risktagande. De pengar de vågar placera på aktiemarknaden hamnar därför främst i stabila företag i etablerade industriländer. Och de företag som enligt Morningstar har högst kvalitet finns i vissa branscher och är ofta de största företagen i respektive bransch (”Ökat intresse för kvalitet gynnar läkemedelsfonder”, länk ovan till höger).


Nya kvalitetsindex


MSCI lanserade för ett år sedan en ny serie börsindex som enbart ska innehålla börsnoterade bolag med hög kvalitet. Hög lönsamhet hos eget kapital, stabil vinsttillväxt och starka balansräkningar krävs för att börsbolagens aktier ska få vara med i dessa index. Syftet med dessa kvalitetsindex har främst varit att skapa urval som ”smart beta” indexfonder ska kunna locka investerare med. Men urvalet visar en intressant skillnad mellan Europa och USA.Läkemedel dominerar i Europa…
Tio största aktier i
MSCI Europe Quality Index
Vikt % Bransch
Novartis 5,0 Hälsovård
Roche 5,0 Hälsovård
Nestle 4,9 Konsument
British American Tobacco 4,6 Konsument
Glaxosmithkline 4,4 Hälsovård
Total 3,8 Energi
Novo Nordisk 3,7 Hälsovård
Diageo 3,4 Konsument
Astrazeneca 3,0 Hälsovård
Unilever 2,9 Konsument
Summa 40,6


Här i Europa finns som synes i tabellen ovan fem läkemedelsbolag med bland de tio största aktierna i kvalitetsindex: Novartis, Roche, Glaxosmithkline, Novo Nordisk och Astrazeneca. Däremot är Johnson & Johnsom den enda läkemedelsaktien bland de tio största i USA. Där är det istället sex IT-bolag som dominerar:… men IT i USA
Tio största aktier i
MSCI USA Quality Index
Vikt % Bransch
Apple 5,2 IT
Google 5,0 IT
Johnson & Johnson 5,0 Hälsovård
Exxon Mobil 4,9 Energi
Microsoft 4,9 IT
IBM 4,2 IT
Home Depot 2,6 Konsument
Oracle 2,6 IT
Wal-Mart 2,6 Konsument
Qualcomm 2,5 IT
Summa 39,4


Koncentrationen är också tänkvärd. Både i Europa och USA står som synes de tio största aktierna för ungefär 40 procent av kvalitetsindex. Och de svenska storbankernas läkemedelsfonder har alla med ovan nämnda sex stora läkemedelsbolag. De står i snitt för 22 procent av fondernas portföljer, vilket är lika hög andel som fem av dem har i MSCI Europe Quality Index.


Ju större ett börsföretag är, ju större spridning på olika typer av kunder och produkter brukar de ha. Storleken ger en dominerande ställning som gör det lättare att nå hög lönsamhet. Därför är det logiskt att både Morningstar och MSCI pekar ut fler riktigt stora företag som ”kvalitet”. Dock finns även en nackdel, för riskspridningen blir sämre om en stor del av kapitalet investeras i ett fåtal bolag, vilket ger ökad risk att för en kraftig värdeminskning vid ett oväntat bakslag.


Men den största risken är att aktiekurserna i ett fåtal stora kvalitetsbolag drivs upp för långt. Senast det skedde var under IT-bubblan 2000 då även aktier i andra stora företag med stark ställning och stigande vinster blev orimligt dyra. Det gäller att skilja på företag och aktie – ett företag kan ha en fantastiskt bra verksamhet med lysande framtidsutsikter, men ändå en alltför dyr aktie. Och i nästa steg finns samma risk med fonder som främst investerar i kvalitetsbolag.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings