Stigande skatteintäkter lyfter dollarn

Automatiska besparingar och höjda skatter har snabbt stärkt statsfinanserna i USA, vilket lyft dollarn. Det har dubblat årets börsuppgång i New York ur svenskt perspektiv, men småbolagen har utvecklats klart sämre.

Jonas Lindmark 2014-08-14 | 10:01
Facebook Twitter LinkedIn

Börsutvecklingen i New York har hittills i år varit bättre än världsindex, även om den branta uppgången för tillväxtmarknaderna under sommaren gör att dessa ser ut att bli årets vinnare. Förklaringen är delvis att den ekonomiska utvecklingen i Tyskland och Japan har varit betydligt svagare, men även att de amerikanska statsfinanserna har förbättrats oväntat snabbt.


Ända sedan 2009 har det federala underskottet varit enormt och senast i oktober upplevde Washington en allvarlig politisk kris när republikanerna vägrade höja lånetaket och tvingade många myndigheter att skicka hem sin personal utan lön. Men fortsatta misslyckanden att komma överens innebar både att automatiska besparingar trädde i kraft och att tidsbegränsade skattesänkningar upphörde så att skatteintäkterna i år ökar rejält. Budgetkontoret räknar nu med att underskottet i år faller till 2,8 procent av BNP. Denna nivå innebär att så länge ekonomin växer ungefär lika mycket kommer den totala statsskulden att vara stabil som andel av BNP.


Lyfter USA-dollarn


Starkare statsfinanser har rimligen bidragit till att lyfta USA-dollarn, som har stigit kraftigt de senaste tre månaderna. Under 2013 pendlade dollarn kring 6,50 kronor och där låg växelkursen både vid årsskiftet och i våras. Men därefter har skett en brant uppgång till dagens nivå kring 6,90 kronor.


Uppgången med 6 procent betyder att amerikanska tillgångar har blivit mer värda, men omvänt att svenska aktier blivit 6 procent mindre värda för en amerikan. MSCI USA-index har stigit 6 procent i år, men omräknat till svenska kronor är uppgången det dubbla. Men räknat i dollar har därför MSCI Sweden index backat 2 procent sedan årsskiftet, trots att samma index stigit 4 procent i år räknat i svenska kronor. Effekten är att amerikanska placerare generellt upplever att aktiefonder har stått stilla under sommaren och att uppgången på börserna i New York har bromsat in – medan vi svenskar har en betydligt ljusare bild.


Omvända småbolag


En intressant skillnad jämfört med andra aktiemarknader är att småbolagsfonderna som investerar i USA i år har utvecklats rejält mycket sämre. De har bara segat sig upp 4 procent fram till 12 augusti, medan snittet i kategorin ”USA, mix bolag” med fonder som främst investerar i storbolag är en värdeökning på 12 procent. Utvecklingen för Sverigefonder är den omvända, i kategori ”Sverige, stora bolag” är uppgången 7 procent medan småbolagsfonderna klättrat 12 procent. Jag har inte hittat någon bra förklaring av denna skillnad, men jag fortsätter leta.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar