Högre risk i Indien och Kina

Asienfonderna har svängt lite mer även under de senaste tre årens börsuppgång, vilket visar att faktorerna som ger högre risk består. Så med Kina och Indien i portföljen ökar chansen att slå världsindex om uppgången fortsätter.

Jonas Lindmark 2014-11-06 | 14:12
Facebook Twitter LinkedIn

Hur stor är risken att förlora pengar på Asienfonder? Under den långa börsuppgången från 2003 till 2007 minns jag ett återkommande argument att tillväxten i Kina var så stark att vid en avmattning i USA och Europa skulle både Kina och grannländernas ekonomier klara att ”frikopplas” och fortsätta växa. Den djupa krisen 1997 och 1998 påstods ha lärt finansministrar och företag i Asien att inte förlita sig på investeringar från och export till Väst.


Men när finanskrisen i USA 2008 gjorde att USA-fonderna föll 29 procent, då rasade Asienfonderna i snitt 43 procent. Och när eurokrisen 2011 gjorde att Europafonderna backade 11 procent, då föll Asienfonderna 19 procent. Utvecklingen de senaste åren visar att dåliga nyheter, även när de inträffar i en annan världsdel, fortsätter att slå hårt mot aktiekurserna i särskilt Indien och Kina men även resten av Asien.


En granskning av fondernas svängningar mätt som standardavvikelse i årstakt (volatilitet) visar att det mönster som fanns tidigare har förstärkts de senaste tre åren. Genomsnittet i sökningen här på svenska Morningstar visar att globalfonder sedan hösten 2011 haft en risk på 8, Europafonder 10, Asienfonder som även investerar i Australien 11, kategorin ”Asien ex Japan” där de flesta Asienfonder finns 12, Kinafonder 15 och Indienfonder 22.


Flera faktorer bakom


Orsakerna bakom en större känslighet hos börserna i Asien är svåra att avgöra, för utomstående vet inte investerarnas innersta tankar. Men jag tror flera faktorer spelar roll och särskilt andelen kortsiktiga spekulanter, liksom ifall utlänningarna står för en stor del av börsomsättningen. Även de särskilda risker som är förknippade med diktaturer spelar roll för värderingen av kinesiska aktier, till exempel risken för en militär konflikt med Japan. Branschfördelningen spelar också roll, till exempel en låg andel aktier i läkemedelstillverkare och andra verksamheter som är okänsliga för konjunktursvängningar.


Dessa faktorer är bestående eller ändrar sig i bästa fall långsamt, vilket betyder att aktiemarknader som har svängt kraftigt troligen kommer att fortsätta göra det. Därför är det klokt att räkna med att Asienfonder även i framtiden kommer att svänga mer i värde än Europafonder och USA-fonder.


Å andra sidan är stor känslighet för svängningar i världsindex (högt beta) inget som går att diversifiera bort, vilket om prissättningen på marknaden är rationell betyder att innehav i Asienfonder borde ge kompensation för den extra marknadsrisken i form av högre genomsnittlig avkastning på lång sikt. Detta syns också i att värderingen mätt med traditionella nyckeltal som p/e är lägre av Asienfonder än USA-fonder.


Bättre under uppgång


Tyvärr är det svårt att säga hur stor skillnad i värdering ska vara baserat på skillnader i risk, vilket även gör det svårt att säga om nuvarande nivå är rimlig. Men mitt intryck är att nedvärderingen de senaste fyra åren av asiatiska aktier jämfört med börserna i New York är tillräckligt stor för att kompensera. Och skulle världsindex uppgång fortsätta nästa år är det alltså troligt att Asienfonder kommer att utvecklas bättre än USA-fonder.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar