Misstro mot företagsvinsterna

Ett vanligt argument för aktiefonder är att börsföretagens kontanta utdelningar ger högre direktavkastning än dagens låga räntor. Om företagsvinsterna håller sig stabila så gör det börsnedgången till ett bra köptillfälle. Men kommer fallande vinster att tvinga fram sänkta utdelningar?

Jonas Lindmark 2016-01-15 | 9:29
Facebook Twitter LinkedIn

Brant nedgång under början av december gjorde att aktiefonder i snitt bara steg 5 procent förra året. USA- och globalfonderna klarade sig lite bättre, plus 7 procent. Men nästan hela denna lilla uppgång försvann redan under de första två veckorna av 2016.


Ännu värre ser utvecklingen ut räknat i USA-dollar. Världsindex passerade toppen i maj förra året och nedgången sedan dess på 13 procent betyder att aktiekurserna globalt sett är tillbaka på samma nivå som för två år sedan. En rimlig förklaring är att optimistiska investerare under 2013 och 2014 tog ut för mycket i förskott.


Närmare oss i Sverige blev olika typer av aktiefonder inriktade på länder i Europa med hög tillväxt vinnare under 2015 och även Japanfonderna klarade sig bra. En rimlig förklaring är att dessa länder tjänar på att stigande dollarkurs har gjort deras export mer konkurrenskraftig.


Aktier 10% undervärderade


Under hösten har vinstprognoserna sänkts för många företag, nya tecken på svag ekonomisk utveckling syns i Kina, industriproduktionen försvagas i USA och den politiska oron ökar i många länder. De summeringar av prognoser för världsekonomin som jag sett pekar ändå på att tillväxten totalt sett i världsekonomin kommer att bli lite högre än 2015. Det som talar emot är bland annat svagare global handel, inte bara fallande råvarupriser utan till exempel har Sydkorea rapporterat brant minskad export. Oljepriserna har fortsatt ned till omkring 30 dollar per fat vilket är positivt för många länder och ökar utrymmet för annan konsumtion, men visar samtidigt att tillväxten försvagats.


Den branta börsnedgången i Kina under första veckan i januari som snabbt smittade av sig i resten av världen antyder att många investerare ändrat åsikt. Bakgrunden är att många kinesiska företag har hög skuldsättning, så när minskad kinesisk tillväxt gör att överkapacitet troligen kommer att ge långvarig prispress, då hotar en ny bankkris. De flesta verkar tro att Kinas valutareserv och sparandeöverskott räcker för att hindra ökad arbetslöshet i Kina (vilket troligen skulle ge politisk oro där), men räddade företag i Kina kan ses som export av lönsamhetsproblemen.


Och företagens vinster globalt verkar redan ha planat ut. Morningstar har drygt 100 aktieanalytiker som gör fundamental analys av över 1700 börsföretag runt om i världen. De analyserar företagens framtidsutsikter och gör vinstprognoser, samt beräknar ”fair value” för aktierna. En jämförelse med aktiekurserna per 14 januari visar att dessa aktier i snitt är 10 procent undervärderade. Under första halvåret 2015 var storbolagen globalt tvärtom övervärderade enligt Morningstar, men sedan i augusti har snittvärderingen legat under fair value. Och de senaste två veckorna har den ökat brant.


En tänkbar tolkning är att merparten av Morningstars vinstprognoser inte har hunnit uppdateras baserat på ny negativt information som kommit den senaste månaden. Men 10 procent är mycket, mer än vinsterna under ett helt år. En alternativ tolkning är att företagens verklighet i genomsnitt inte har ändrats lika mycket som aktiekurserna, eller med andra ord att investerarnas misstro mot företagsvinsterna är överdriven.


Oförändrade utdelningar lockar


Förvaltare av aktiefonder påpekar ofta att deras innehav ger högre direktavkastning än dagens låga marknadsräntor (”Kräv att få mer av din direktavkastning”, länk ovan till höger). Mer konkret är därför den avgörande frågan om börsföretagen framöver kommer att klara att ge oförändrade eller höjda utdelningar. Dessutom spelar det stor roll hur investerarna tror att ränteutvecklingen blir framöver (mer om detta i förra veckans krönika ”Låga räntor eller inflation?”).


Det orosmoln som hotar vid horisonten är att pressade vinstmarginaler kommer att tvinga fram sänkta utdelningar. Men om börsföretagen i snitt klarar att behålla oförändrade utdelningar och räntorna på statsobligationer fortsätter att vara extremt låga, så framstår aktieinvesteringar idag som lockande.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar