Riksdagsvalet kan ge Sverigefonderna lyft

Valresultatet den 9 september kan bli oväntat bra för svensk ekonomi. En bekräftelse att båda de två gamla blocken är för små ökar chansen att S och M bildar en tillväxtvänlig mittregering. Det skulle lyfta både kronan och Sverigefonderna.

Jonas Lindmark 2018-08-23 | 11:56
Facebook Twitter LinkedIn

Trendbrottet för den svenska aktiemarknaden skedde i oktober förra året, då det blev tydligt att prisutvecklingen för nybyggda bostadsrätter i innerstäderna hade passerat en topp, särskilt i Stockholm. Det verkar som att detta gav oro, troligen särskilt bland utländska investerare som varit med om fastighetskriser i sina länder, att nästa steg kan bli ett tvärstopp i det svenska bostadsbyggandet och fallande bostadspriser mer generellt, vilket skulle kunna leda till minskad konsumtion, ökad arbetslöshet och kanske till och med en ekonomisk kris.


Sedan oktober har Sverigefonderna därför inte alls hängt med globalfonderna, som fortsatt upp. Orsaken till svag börsutveckling mer generellt i Europa är politisk osäkerhet. Förhandlingarna kring Brexit går oroande trögt. Svaga regeringar finns redan i flera länder och kommande val hotar att ge fler, vilket frestar till populism och minskar sannolikheten att långsiktiga ekonomiska reformer som gynnar börsföretagen genomförs.


Blockpolitiken död


Sverige kommer enligt opinionsundersökningarna att efter riksdagsvalet 9 september få ännu sämre möjlighet för en majoritetsregering än efter valet 2014. Båda blocken, alliansen och de rödgröna, är långt under 50 procent. De politiska experterna spekulerar i att resultatet troligen blir att det bildas en minoritetsregering, antingen av ett enda av de största partierna (S eller M), eller av två partier som tillsammans har tillräckligt med röster för att bara behöva stöd av ytterligare ett eller två partier. Genom att växla partner på olika områden kan en minoritetsregering genomföra mer än de gamla blocken.


Fast en bättre lösning för Sverige vore rimligen att den gamla blockpolitiken förklaras död. Enligt opinionsundersökningarna är det troligt att de två blocken vardera får knappt 40 procent av rösterna och Sverigedemokraterna får drygt 20 procent.


Tillväxtvänlig mittregering


Om detta blir valresultatet den 9 september så är det tydligt att någon typ av nytt samarbete behövs för att nå majoritet. I andra länder är det vanligt att partierna i mitten av det politiska spelfältet bildar regering. Det ser ut att räcka med 3-4 partier för majoritet om både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår, vilket baserat på de stora likheter som finns mellan deras faktiska politisk verkar fullt möjligt. Haken är gamla traditioner på båda sidor att utmåla det största partiet i det andra blocket som huvudmotståndare. Men ideologiskt finns större skillnader mellan de nuvarande två regeringspartierna S och MP, vilket märks på det stora missnöjet bland MPs väljare efter fyra år i regeringen.


Ett alternativ till en blocköverskridande regering är att ett enda parti, S eller M, tillsätter regeringen men att förhandlingar över blockgränsen ger underlag för dess politik. Ett tidigare exempel på detta är regeringen Ullsten 1978-79, som bara hade fått 11 procent av rösterna i föregående val.


Lyfter kronan och börsen


Oavsett vilka som är med i regeringen, så verkar det troligt att en tillväxtvänlig regering skulle lyfta kronan, som försvagats kraftigt det senaste året. Orsaken är att politik som lockar fler företag att investera i Sverige skapar förväntningar om ett inflöde av kapital, vilket räcker för att spekulanter ska trycka på köpknappen.


Stockholmsbörsen har utvecklats svagt i år, lika svagt som snittet i resten av Europa, åtminstone när värdet räknas i euro eller dollar. Svenska kronan har samtidigt försvagats brant, vilket gör att värdeutvecklingen ser bättre ut ur svenskt perspektiv. USA-fonderna fortsätter att vara årets vinnare 2018, främst beroende på att ökad oro kring världsekonomin orsakat vinsthemtagningar. När amerikaner flyttar hem pengar stöttar det börserna i New York och får dollarkursen att stiga. Kronans försvagning och USA-dollarns uppgång förklarar mer än hälften av den värdeökning vi svenskar upplevt i år.


Men de svenska börsföretag som främst är beroende av sin hemmamarknad, som bankerna, skulle få ett lyft om den ekonomiska tillväxten ser ut att ta fart. En mer tillväxtvänlig politik skulle ge förväntningar att företagen vill investera mer i Sverige. Det skulle kunna ge ett rejält lyft för både kronan och Stockholmsbörsen, så att Sverigefonderna blir vinnare.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar