USA-aktier är övervärderade

Andelen fondförvaltare som är negativa till USA har ökat kraftigt, enligt Merrill Lynch. Men det finns problem med undersökningen.

Jonas Lindmark 2001-02-14 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Varje månad genomför Merrill Lynch en global enkätundersökning, där fondförvaltare runt om i världen svarar på en mängd frågor och ger prognoser för framtiden. Deras undersökning är den enda i sitt slag.

Den senaste undersökningen genomfördes mellan den 2 och 7 februari. Totalt har den här gången experter hos 240 olika kapitalförvaltare svarat, som tillsammans förvaltar 9656 miljarder dollar. Av de 240 är det 33 som tillhör amerikanska kapitalförvaltare.

En av de tydligaste slutsatserna av den senaste undersökningen är att amerikanska aktier nu är övervärderade jämfört med resten av världen.

I januari var det en knapp

majoritet som tyckte tvärtom, men nu är det netto 24 procent av de amerikanska förvaltarna som tycker att amerikanska aktier är övervärderade (33 procent svarar ”övervärderade” och bara 9 procent ”undervärderade” – i januari var det 21 procent som svarade övervärderade och 24 procent som svarade undervärderade).

Alla andra undervärderade

Samtidigt anser nu förvaltarna i alla andra geografiska regioner att deras aktier är undervärderade. Förklaringen är främst en kraftig ökning av andelen förvaltare som tror att de amerikanska företagens vinster kommer att utvecklas ”ogynnsamt” i år. Bara 9 procent av de amerikanska förvaltarna tror på bättre vinster, medan 66 procent tror på sämre vinster.

I genomsnitt räknar förvaltarna nu med bara 2,9 procent ökning i vinst per aktie, medan prognosen var 6,6 procent ökning för två månader sedan. Dessutom har det skett en tydlig omsvängning från tillväxtaktier till ”value”, bara 34 procent tror nu att tillväxtaktier kommer att få en bättre värdeutveckling än värdeaktier. 66 procent tror att "value"-aktier kommer att ge högre avkastning än aktier i tillväxtbolag de kommande 12 månaderna.

Slutligen tror förvaltarna att sannolikheten för en recession i USA (minst två kvartal med negativ tillväxt) har ökat. För två månader ansågs sannolikheten i snitt vara 23 procent, nu har den ökat till 40 procent. De 33 amerikanska förvaltarna är lite mer optimistiska, men det är kanske naturligt att vara mer positiv till sin hemmamarknad.

Kan man lita på undersökningen?

Det sistnämnda leder in på frågan hur mycket man kan lita på denna typ av undersökning. Det finns åtminstone två problem:

1. Så fort de som svara får vara anonyma så finns en risk att de svarar ”vad jag vill att andra ska tro kommer att hända” eller ”vad jag skulle vilja kommer att hända”, snarare än ”vad jag själv faktiskt tror kommer att hända”. Om de kan lura andra placerare till felaktiga slutsatser, så finns ju mycket pengar att tjäna.

2. När man tillfrågar ”alla” i en undersökning så är det både ”dumma” och ”smarta” som svarar. Därmed är det tveksamt om prognoserna har något värde. Möjligen kan man hävda att dessa experter är smartare än den genomsnittlige småspararen, men eftersom experterna förvaltar så stora belopp är det troligt att deras åsikter redan har ändrat både aktiekurser och andra priser.

Min slutsats är att man snarare bör tolka resultaten i denna undersökning som en halvbra bild av vad ”hela marknaden” tror. Därmed finns det inte särskilt mycket pengar att tjäna på att följa de prognoser som undersökningen ger. Men däremot finns mycket att tjäna om man har en uppfattning som avviker från resultatet i undersökningen, och det visar sig att man har rätt.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar