Extrema svar talar för börsuppgång

Sex extrema svar talar för stigande aktiekurser när aptiten på risk ökar, skriver Merrill Lynch i sin sammanfattning av vad 308 fondförvaltare tror om framtiden.

Jonas Lindmark 2003-02-19 | 15:36
Facebook Twitter LinkedIn
Ett bra verktyg för att få en bild av vad världens fondförvaltare tror om framtiden är undersökningen "Global Fund Manager Survey" som amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad. Den senaste gjordes under perioden 6 till 13 februari och offentliggjordes igår eftermiddag. Den här månaden kom svaren från 308 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.100 miljarder kronor.

Sex extrema

I sammanfattningen av resultaten lyfter Merrill Lynch den här gången fram sex extrema svar: (1) andelen förvaltare som anser att aktier globalt sett är undervärderade är rekordhög, i snitt anser de att aktiekurserna är 8

procent för låga. (2) 40 procent av förvaltarna har just nu en kortare placeringshorisont än normalt, den största andelen någonsin. (3) Andelen kontanter har stigit mycket kraftigt, de som rapporterar övervikt likvida medel har i snitt nästan 8 procent. (4) Hela 63 procent anser att aktier just nu är ”översålda”, en kraftig ökning från 21 procent föregående månad och nästan lika stor andel som i början på oktober 2002. (5) Nettoandelen som har valt lägre risk än normalt i sin förvaltning är 34 procent, ännu fler än i första undersökningen efter 11 september 2001. (6) Fler globala aktieförvaltare är under- än överviktade aktier, vilket bara har hänt tre gånger de senaste fyra åren.

Enligt Merrill Lynch innebär allt detta ett rekord i hur negativa fondförvaltarna är till risktagande. Om aptiten på risk ökar, oavsett vad detta beror på, så ger det därför sannolikt ett kortsiktigt rally på världens aktiebörser.

Merrill Lynch diskuterar inte i rapporten vad som skulle få aptiten på risktagande att öka. Men många andra börsexperter har de senaste månaderna argumenterat för att den troligaste utlösande faktorn borde vara ett avgörande framsteg i konflikten mellan USA och Irak.

Ny uppgång

Ett annat sätt att sammanfatta undersökningen är det medelvärde av svaren på 16 olika frågor som kallas SMC-indikatorn (Stock Market Conditions), vilket visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier. Efter att ha legat ganska stabilt kring tio i tre månader steg medelvärdet kraftigt i februari till 15,2 vilket är lika högt som strax innan börsrallyt i oktober.

Jämför man SMC-index med världsindex utveckling är det tydligt att medelvärdet ofta har lyckats bra att förutsäga den kortsiktiga börsutvecklingen. Undantaget är början av juli förra året, då förvaltarna var ovanligt positiva, men börsnedgången fortsatte. Den kraftiga SMC-ändringen i februari talar för en ny kortsiktig uppgång, vilket delvis redan skett. Medan undersökningen gjordes (6-13 februari) var MSCI:s världsindex i dollar i snitt 5,5 procent lägre än vid årsskiftet och redan i går kväll (18 februari) hade världsindex på tre dagar återhämtat halva den nedgången.

Euron favorit

Euron fortsätter att vara fondförvaltarnas favoritvaluta, 50 procent anger euro som favorit och bara 15 procent anger den som minst intressant. Dock är det i februari bara netto 5 procent som anser att euron är undervärderad, mot 19 procent i januari och 26 procent i december. Troligen hänger det samman med att euron de senaste månaderna har stärkts kraftigt mot de flesta andra valutor, särskilt dollarn.

Notera att man inte kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” tror om framtiden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar