Fondförvaltare flyr från småbolag

Den tydligaste ändringen i Merrill Lynch globala undersökning är att nettot som föredrar aktier i stora bolag ökat från 14 till 47 procentenheter på tre månader.

Jonas Lindmark 2004-01-21 | 19:17
Facebook Twitter LinkedIn
För att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch varje månad en undersökning. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes under perioden 8 till 15 januari och presenterades igår eftermiddag. 230 fondförvaltare som tillsammans förvaltar cirka 4.800 miljarder kronor har svarat på de globala frågorna.

Stora börsbolag mer populära

Den sammanfattning av undersökningen som kallas SMC-index (Stock Market Conditions) steg mycket kraftigt från mars till september 2003, då optimismen nådde årets högsta notering. De följande fyra månaderna har SMC-in

dex backat en aning, men fördelningen hos svaren på de flesta av de 13 frågor som ingår i SMC har varit stabil. Den största förändringen de senaste tre månaderna är hos svaren på frågan "Med dagens förutsättningar, föredrar du aktier i stora börsbolag eller småbolag?"

För ett år sedan var storbolagsaktier klart mer populära. Men därefter minskade skillnaden och under september och oktober 2003 var svaren ganska jämnt fördelade, 40 procent svarade stora bolag medan 26 procent svarade småbolag (34 procent angav ingen preferens). Men därefter har gapet vidgats dramatiskt och är nu det största sedan frågan började ställas sommaren 2001, nu i januari svarar 59 procent stora bolag medan bara 12 procent svara småbolag (30 procent ger ingen preferens). Netto är det alltså 47 procent som föredrar aktier i stora bolag.

Ett minskat intresse för aktier i småbolag (som historiskt brukar utvecklas bäst under början av högkonjunkturer) är ett tydligt tecken på att fondförvaltarna anser att den branta uppgången nu är över. Om tidigare mönster håller i sig betyder det att framöver kommer "kvalitet" att löna sig bäst, alltså aktier i stora börsbolag med hög och stabil lönsamhet.

Stigande vinster och högre räntor

Enligt Merrill Lynch är aktieoptimismen bland majoriteten förvaltare fortsatt stark. Börsföretagens vinster beräknas stiga 12 procent i år, och 87 procent tror att obligationsräntorna kommer att vara högre om ett år (vilket betyder att obligationer ger dålig avkastning). Hela 91 procent svarar att det blir en höjning nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta, men tidpunkten då fondförvaltarna i snitt tror att den första höjningen görs har flyttats fram från juli till september.

Den nya synen på dollarkursen, som visade sig i föregående undersökning, kvarstår. Under ett par år har fondförvaltarna stadigt svarat att USA-dollarn är den mest övervärderade av de stora valutorna, men i december var det plötsligt nästan lika många som ansåg att dollarn var undervärderad. Detta är ännu tydligare nu i januari, 39 procent svarar att dollarn är undervärderad medan bara 27 procent svarar att den är övervärderad. Fortfarande är det dock nästan hälften som tror att dollarkursen kommer att fortsätta falla, 46 procent svarar den här gången att dollarn kommer att fortsätta falla mot euro och yen de kommande 12 månaderna, medan bara 24 procent tror att dollarn kommer att stärkas.

Både bra och dåliga

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar