Förvaltarna tror aktier vinner även 2005

Senaste omgången av Merrill Lynch globala undersökning visar att en majoritet av fondförvaltarna tror att obligationer kommer att ge lägre avkastning under år 2005 än aktier.

Jonas Lindmark 2004-12-15 | 14:47
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes under perioden 3 till 9 december och svaren offentliggjordes i går, den 14 december. De globala frågorna har besvarats av 224 fondförvaltare som tillsammans förvaltar cirka 4.200 miljarder kronor.

Europa vinnare, men låg avkastning

En specialfråga den här månaden är ”Under 2005, vilken av följande tillgångar tror du kommer att ge högst avkastning och vilken tror du kommer att ge sämst resultat”? Svaren är spridda, men t

ydligt är ändå att hela 77 procent svarar att någon aktiemarknad kommer att bli vinnare (19 procent svarar Europa och 22 procent ”emerging markets”), medan 45 procent tror att någon typ av obligationer kommer att bli nästa års förlorare (varav drygt hälften är mest skeptiska till amerikanska obligationer).

Om majoriteten har rätt, så kommer 2005 att bli tredje året i rad som aktier ger högre avkastning än obligationer. Men enligt fondförvaltarna betyder det inte alls att aktier kommer att ge hög avkastning, tvärtom är problemet att obligationer riskerar att minska i värde, på grund av stigande räntor. Hela 68 procent anser att den globala obligationsmarknaden är övervärderad, vilket motsvarar att de långa räntorna är för låga (stigande räntor betyder att obligationer faller i pris, eftersom de ger ett bestämt belopp tillbaka på förfallodagen).

61 procent av fondförvaltarna svarar att aktier globalt sett är rätt värderade och bara 13 procent svarar att aktier är övervärderade. Men det betyder inte att avkastningen från aktier blir hög, tidigare undersökningar visar att en bred majoritet räknar med att avkastningen från aktier blir lägre än 10 procent det kommande året. Och hela 60 procent anser att börserna i USA är mest övervärderade, vilket är oroande eftersom dessa står för drygt halva världsindex (och betydligt mer I de flesta IT- och läkemedelsfonder).

Månadens specialfråga ger även en annan anledning till försiktighet, nämligen att det är fler, 28 procent, som tror att någon typ av aktieplacering kommer att ge lägst avkastning under år 2005, än de 17 procent som tror att kontanter (bankkonto) blir förlorare. När det gäller branscher fortsätter läkemedel att vara den typ av aktier som flest tycker är undervärderade, medan IT-aktier som vanligt anses vara dyrast.

Svagare tillväxt

För en månad skrev jag om att nästan hälften av fondförvaltarna anser att konjunkturnedgången globalt sett har börjat (se ”2005 börjar nästa lågkonjunktur”, länk ovan till höger).Den andelen har den här månaden minskat från 44 till 42 procent, men samtidigt har andelen som anser att den globala konjunkturuppgången fortfarande pågår minskat från 4 till 3 procent. Hälften svara precis som tidigare att vi är mitt i en högkonjunktur. Förklaringen till dessa svar är troligen att den ekonomiska statistiken visar på svagare tillväxt i flertalet stora länder och att centralbanken i USA fortsätter att strama åt med högre styrränta.

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Notera att det är sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Tänk dessutom på att även om alla svarar ärligt kan man inte få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar