33 nya kategorier på Morningstar

Morningstars ökar från 88 till 111 fondkategorier. Ökningen sker främst i Asien, där Kina och Indien är nya alternativ. Europafonder och globalfonder delas upp baserat på om de främst investerar i tillväxtbolag eller värdebolag.

Jonas Lindmark 2005-11-06 | 13:40
Facebook Twitter LinkedIn
I dag, söndagen den 6 november 2005, har Morningstar infört en ny global kategorisering av fonder. Det är främst tre delar av övrig metodik som nu återspeglas även i uppdelningen av fonderna.

1. Nio nya kategorier i Asien

Den största förändringen beror på att Morningstar allt mer övergår till globala lösningar och globala verktyg. Därför införs nu en gemensam struktur för fondkategorierna, som används i alla världsdelar.

Fonder som investerar i de delar av världen som är avlägsna från Europa, främst Asienfonder, har tidigare haft en grov indelning på denna hemsida. Men nu införs nio nya kategorier för fonder som

investerar i Asien (Australien & Nya Zeeland, Hongkong, Indien, Kina, Kina & närliggande, Korea, Singapore, Taiwan, samt övriga landfonder).

2. Ny branschindelning

Ändring nummer två är en anpassning till den nya branschindelning med tolv branscher som Morningstar skapade förra året. Tidigare har branschfonder här i Europa varit indelade i sex kategorier, men nu ökar antalet till tolv (fast bara tio av dessa syns på denna hemsida, eftersom det inte säljs några branschfonder inriktade på allmännyttiga företag eller enskilda fastigheter här i Sverige). Den mest intressanta förändringen är kanske att kategorin ”Läkemedel & bioteknik” nu delats i två, vilket ger mer rättvisa jämförelser av dessa branschfonder.

3. Anpassning till Style Box

Slutligen kommer framöver den uppdelning av fonderna som sker i Morningstars verktyg Style Box även att synas direkt i några av de största kategorierna med fonder som främst investerar i stora börsbolag. Europafonder, globalfonder, Nordamerikafonder och fonder som enbart investerar i Storbritannien delas nu upp i olika kategorier baserat på om förvaltaren främst väljer aktier i tillväxtbolag, värdebolag eller en mix av lågt och högt värderade aktier. Uppdelningen görs med Morningstars egen analys av förvaltaren ”stil” som baseras på tio nyckeltal för aktievärdering (mer om detta i förklaringen av Morningstar Style Box, länk ovan till höger).

Totalt sett medför detta att antalet kategorier som används i Europa ökar från 88 till 111. Svenska fondsparare kommer troligen främst att lägga märke till uppdelningen av Asienfonder och anpassningen till Style Box.

Egen Morningstar Rating

Den tydligaste effekten av de nya kategorierna på övrig information är att Morningstar Rating nu görs i de nya kategorierna, vilket betyder att dessa fonder nu jämförs enbart med varandra. En ny Morningstar Rating är precis gjord baserat på utvecklingen fram till 31 oktober, med de nya kategorierna.

Till exempel har många läsare hört av sig och önskat egna kategorier för Kinafonder och Indienfonder. De kan nu se en Morningstar Rating som är gjord enbart jämfört med andra fonder som investerar i Kina. Indienfonderna har däremot tappat sin Morningstar Rating, eftersom flertalet av de 46 fondklasserna är nystartade. Bara elva fonder i den nya kategorin Indien har funnits i tre år och elva är ett för litet antal för att göra en Morningstar Rating. Men Indienfondernas övriga nyckeltal är nu betydligt lättare att jämföra.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar