Nytt enkelt beslutsstöd hos PPM

”Förenkla, förenkla, förenkla” har varit temat när PPM tagit fram ett nytt verktyg för att hjälpa till att välja fonder. Du väljer själv risknivå i "Lotsen" och hamnar i fonder med låg nettoavgift.

Jonas Lindmark 2005-12-14 | 13:45
Facebook Twitter LinkedIn
Redan 2003 började PPM att utveckla ett bättre beslutsstöd på internet, för att hjälpa alla de som vill göra ett aktivt PPM-val men saknar tillräcklig kunskap. Enligt PPM:s undersökningar är det mindre än 20 procent av svenska folket som upplever att de har tillräckligt med kunskap, medan hälften vill ha hjälp att välja fonder och önskar vägledning om risk.

I dag lanseras ”Lotsen” på hemsidan www.ppm.nu och innehåller sju steg, bland annat val av risknivå, val av fonder och fondbyte. Anledningen till att det har tagit över två år att ta fram detta beslutsstöd är främst att utvecklingen skett i flera omgångar, där prototyper har testats både internt och av fokusgrupper.

Förenkla

Testerna har resulterat i ”Förenkla, förenkla, förenkla” enligt de ansvariga på PPM. Många användare skräms bort om det finns för mycket information på sidorna, om valet sker i för många steg, eller om det är svårt att förstå sambandet mellan de svar användaren ger och de fonder som Lotsen rekommenderar. Därför har PPM valt att rensa bort allt som inte är helt nödvändigt, eftersom syftet med Lotsen är att hjälpa den stora grupp som vill välja men saknar kunskap.

Utgångspunkten för Lotsen är att den framtida avkastningen främst bestäms av valet mellan aktier och räntebärande. Därför är det bara fyra fondtyper som ingår: långa räntefonder, realräntefonder, globalfonder och Sverigefonder. Genom att ändra fördelningen mellan dessa kan risktagandet ändras från mycket lågt till ganska högt.

Pension i kronor per månad

Användaren väljer helt själv risknivå, baserat på diagram som illustrerar risken genom att visa spridningen i hur mycket pension PPM kommer att ge i kronor per månad. Vid en viss ålder och en viss inkomst kommer fondvalet (med PPM:s antaganden om avkastning och osäkerhet) i genomsnitt att ge till exempel 1000 kronor per månad i PPM-pension, men dessutom visas ett högt och ett lågt utfall – till exempel 1350 kronor och 350 kronor.

Här finns en dold försiktighet i informationen, eftersom PPM valt att visa ett högt utfall som är mer sannolikt än det låga utfallet. Illustrationerna är baserade på 20.000 simuleringar och vid var femte simulering blir resultatet högre än det höga utfallet, medan resultatet bara blir lägre än det låga utfallet vid var tjugonde simulering. Gränserna ligger alltså, nedifrån räknat, vid 5 procent och 80 procent. Resultatet är att den möjliga vinsten med att välja en stor andel aktiefonder ser mindre ut, medan risken att få ett dåligt resultat ser större ut. Enligt PPM beror detta på att syftet är att illustrera risk, inte att ge en prognos.

Beroende på det risktagande som användaren väljer ger PPM förslag på en av sju modellportföljer. Den med lägst risk innehåller 10 procent aktier. De två med högst risk innehåller 100 procent aktier. Valet av fonder sker sedan mellan ungefär 100 av totalt 700 PPM-fonder, vilket beror på att bara 5 av 30 kategorier ingår och dessutom sorterar PPM bort fonder som inte har 3 års historik och/eller har låg samvariation med kategorins jämförelseindex. De fonder som har lägst nettoavgift hos PPM (vilket påverkas både av ordinarie förvaltningsavgift och av den mängdrabatt PPM kräver) hamnar högst upp i listan med alternativ.

Kritik och förbättringar

Enbart under november 2005 har över en halv miljon inloggningar gjorts på PPM:s hemsida och resulterat i 160.000 fondval. Många aktiva fondsparare fokuserar främst på kortsiktig avkastning och väljer främst mellan högriskfonder. Även för dessa kan dock första halvan av Lotsen vara till hjälp, för att snabbt få besked om hur många kronor per månad som PPM kommer att ge beroende på börsutvecklingen.

I slutet på oktober offentliggjordes en statlig utredning som gav förslag på förbättringar av PPM (se ”Bra förslag från PPM-utredningen”). Genom att lansera Lotsen har PPM redan genomfört en hel del av det som utredningen förslås. Dels har svenska folket fått bättre beslutsstöd, dels har antalet fonder minskats från 700 till 100.

Enligt PPM finns dessutom redan en lång lista på förslag för att utveckla och förbättra Lotsen. Ett exempel är en jämförelse av risk och kostnader mellan det förslag Lotsen ger och nuvarande PPM-sparande. Dessutom hoppas de ansvariga att svenska folket ska höra av sig med både kritik och förslag på förbättringar. Kritik och förslag finns i veckans krönika "Pröva nya Lotsen" (länk ovan till höger).
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar