John Rekenthaler: Min favorit är Style Box

Både småbolag och värdebolag – två av alternativen i vår Style Box - ger på lång sikt bättre odds att nå hög avkastning, säger John Rekenthaler, Morningstars forskningschef i Chicago.

Jonas Lindmark 2010-02-04 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

John Rekenthaler är chef över Morningstars avdelning för forskning och utveckling på huvudkontoret i Chicago. Han övervakar framtagandet av nya metoder för att analysera fonder och andra investeringsalternativ, samt deltar själv i flera utvecklingsprojekt.


Vilken är din favorit bland Morningstars verktyg?

- Det är tveklöst Morningstar Style Box, för den har verkligen lärt oss hur viktig bra grafik är. Under flera år hade vi presenterat samma information som siffror i tabeller, men då använde ingen denna information. Det var inte förrän vi tog siffrorna och gjorde ett enkelt diagram, med bara nio rutor, som folk förs

tod och blev intresserade, säger John Rekenthaler.

- De underliggande nyckeltalen är mycket mer detaljerade, men genom att förenkla blir informationen mer värdefull. Det visar hur viktig design är för att framgångsrikt förmedla information.


Vilken information är viktigast för vanliga småsparare som ska välja fonder?

- De tre viktigaste är fondernas kategori, deras Morningstar Rating och avgifterna. Dessa tre enkla steg är till stor hjälp: att kontrollera att det är en typ av fond som passar för spararens behov, att den har varit framgångsrik historiskt och att kostnaderna är låga.


Vad är viktigast bland andra typer av nyckeltal, till exempel hur länge förvaltaren har varit ansvarig för fonden, omsättningshastigheten, eller fondens risktagande?

- Lägre risk än snittet inom kategorin är viktigast, eftersom det minskar nackdelen av att människor lätt skräms att sälja fonder vid fel tillfälle. Det är bra om förvaltaren har många års erfarenhet av att förvalta fonden, men jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att leta efter de fonder inom kategorin som har jämnast värdeutveckling, säger John Rekenthaler.


Ger det mer att analysera enskilda fonder och deras förvaltare, eller att bedöma fondbolagen som helhet?

- Fondspararna behöver veta vilken strategi en fond har, vad som har orsakat dess framgång eller misslyckande, vilka risker den tar och vad som skiljer fonden från andra liknande fonder. Men information om fonden behöver integreras med kunskap fondbolaget, för det är viktigt att försöka avgöra om fonden är ett undantag hos ett fondbolag som misslyckats med många andra fonder, förklarar John Rekenthaler.

- En framgångsrik fond hos ett dåligt fondbolag är mindre attraktiv, för risken är stor att en skicklig förvaltare byter jobb till en bättre arbetsgivare. Framgångsrika fondbolag får större insättningar i sina fonder, vilket ger bättre villkor för förvaltarna.

- Dessutom är det alltid svårt att veta om den enskilde förvaltarens framgång beror på tur eller skicklighet, så om de flesta andra förvaltare hos ett fondbolag har lyckats dåligt, då är risken större att den framgångsrike förvaltaren bara haft tur med sina chansningar.

- Men å andra sidan finns det fall där en framgångsrik förvaltare hos ett dåligt fondbolag har väldigt lite kontakt med resten av verksamheten. Så det gäller att avgöra hur beroende den enskilda fonden är av organisationen.


Historiskt har fonder som fokuserar på lågt värderade aktier, de som ligger till vänster i Style Box, lyckats ge högre avkastning. Har dessa ”värdeaktier” en permanent fördel?

- Jag tror att förklaringen till att ”värdeaktier” utvecklas bättre är en blandning av att dessa företag ger högre risk och av en psykologisk tendens att övervärdera populära företag. Dels ger de ofta en högre finansiell risk, de går oftare i konkurs. Dels är det lättare att gilla tillväxtföretag, de som ligger till höger i Style Box, medan det inte alls känns lika bra att äga aktier i tråkiga företag med gammal teknologi, säger John Rekenthaler.

- Fast just nu är det troligen en bra tidpunkt att investera i de största tillväxtföretagen, som historiskt sett är ovanligt lågt värderade i dag, även om värdeaktier på lång sikt rimligen behåller sin fördel.


Småbolagsfonder har också utvecklats bättre sett över långa tidsperioder, har de också en permanent fördel?

- Ja, delvis är svaret detsamma. Orsaken är att små börsbolag ger större risktagande, vilket vi såg senast under 2008. Sämre likviditet och sämre information gör att aktier i mindre börsbolag, de som finns nedtill i Style Box, i snitt ska ge något högre avkastning.


Så människor som är under 40 och har regelbundna insättningar i pensionssparande ska investera alla pengar i värdebolag och småbolag?

- De ska ha en högre andel, jag skulle aldrig säga att man ska satsa 100 procent på något. Framtiden är okänd, så framgångsrika investeringar handlar om att skaffa sig bra odds, påpekar John Rekenthaler.


Tillväxtmarknader i Asien, Latinamerika och Östeuropa har utvecklats väldigt starkt, hur stor del av uppgången beror på utflöden av kapital från investerare i USA och andra länder?

- Flöden av nya pengar har ett tungt ansvar för uppvärderingen av tillväxtmarknaderna. Det finns en naturlig tendens att bubblor skapas, när många risktagare lockas av den höga tillväxten och möjligheten till hög avkastning. Och under sämre tider är säljtrycket störst på tillväxtmarknaderna, vilket ger större svängningar hos deras aktiekurser, även när ländernas ekonomi är stabil.


Aktiemarknaderna globalt har fortsatt att svänga kraftigt de senaste 20 åren, trots att investerarna borde ha blivit mer erfarna. Vad är orsaken till de extrema svängningarna?

- Vi människor har inte lyckats ändra den grundläggande psykologin på aktiemarknaderna. Förmågan att skapa bubblor verkar vara inbyggd, eftersom hög avkastning från en viss typ av tillgångar gör att människor får ökat förtroende och köper ännu fler aktier. Högre kurser ger ännu starkare självförtroende och glada människor som tar ännu mer risk.

- Årtionde efter årtionde så ser vi samma mönster. Det som har varit de bästa investeringarna de senaste 5 eller 10 åren och därmed är mest populärt, dessa aktier ger därefter låg avkastning. Folk fortsätter att göra samma misstag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar