Färre direktkunder när svenskarna tvingas välja

Under 2013 förstärktes flera trender i fondsparandet i Sverige. Blandfonder och breda aktiefonder ökade mest, liksom sparandet via olika mellanhänder. Andelen direktkunder som betalar full avgift till fondbolagen är idag mindre än 10 procent.

Jonas Lindmark 2014-02-05 | 16:05
Facebook Twitter LinkedIn

90 miljarder kronor netto investerades i fonder under 2013. Av nysparandet gick 59 miljarder till blandfonder och 36 miljarder till aktiefonder, medan pengar lämnade räntefonder och hedgefonder. Värdeökning hjälpte till och det sammanlagda marknadsvärdet ökade med 414 miljarder till 2410 miljarder kronor.


Men under ytan finns flera andra trender, som syns i kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Viktigast för fondbolagen är att olika mellanhänder tagit över allt mer. I december år 2000 dominerade fortfarande hushållens direktsparande i fonder, 56 procent av totalt 888 miljarder kronor var fondandelar som enskilda individer hade köpt direkt hos fondbolagen.


10% full avgift


Under 2013 tappade hushållens direktsparande ytterligare andel och backade ned till 24 procent av det totala fondsparandet, så nu är förstaplatsen i statistiken historia. Idag är det officiella svenska fondsparandet större både via både fondförsäkringar (26%) och Pensionsmyndigheten (25%).


Dessutom ingår den nya sparformen ISK delvis som ”direktsparande” i statistiken och mycket av det ökade inflödet i denna kategori är därför också indirekt eftersom fondbolag inte har tillstånd att erbjuda den alternativa beskattningen som är fördelen med ISK. Å andra sidan är det många hedgefonder som valt att inte rapportera till Fondbolagens Förenings statistik, och rimligen har de en mycket högre andel direktkunder.


Justerat för ISK och hedgefonder är troligen andelen direktkunder hos svenska fondbolag idag bara ungefär 20 procent. Resterande 80 procent av fondsparandet går via olika mellanhänder som premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), fondförsäkringsbolag, bankdepåer och fondtorg. Och de flesta mellanhänder kräver en andel av fondbolagens intäkter, ofta uppåt hälften av fondavgiften.


Dessutom har bankerna intern vinstdelning, som innebär att bankkontoren får räkna sig till godo en andel av intäkterna från sina kunders fondsparande. Och de fyra storbankerna förvaltar drygt hälften av det svenska fondsparandet. Så troligen är det idag mindre än 10 procent av det svenska fondsparandet där fondbolaget får behålla full förvaltningsavgift och inte behöver dela sina intäkter med en mellanhand.


Tvångssparande


Orsaken till att andelen direktsparande i fonder minskar, så att mellanhänderna tar allt större del av de fondavgifter som svenska folket betalar, är till stor del reglerna för de tvångssparanden som riksdagen och arbetsmarknadens parter beslutat ska säkra våra framtida pensioner. De begränsar till stor del valmöjligheterna till fonder, men försöker sänka kostnaderna genom att kräva rabatter.


Tvångssparandet är kanske också förklaringen till att den största delen av nysparandet går till blandfonder och breda aktiefonder, särskilt globalfonder, eftersom det kräver fler beslut att välja bland alla inriktningar som finns hos fonder med smalare inriktning. Och de som tvingas välja fonder är rimligen sällan tillräckligt intresserade för att i detalj bestämma vilka värdepapper som pengarna ska investeras i.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar