Sju stjärnförvaltare får guld

Förvaltare som både prickade rätt under 2015 och har fonder med imponerande långsiktiga resultat pekas ut när Dagens Industri och Morningstar delar ut guld, silver och brons i fem fondkategorier.

Jonas Lindmark 2016-01-18 | 0:03
Facebook Twitter LinkedIn

Idag är det sextonde gången som Dagens Industri och Morningstar offentliggör resultatet i utmärkelsen ”Årets stjärnförvaltare”. Sju förvaltare får guldstjärnor och diplom. Fjorton andra fondförvaltare kommer på hedrande silver- och bronsplatser. Samtliga vinnare finns i tabellen ”Vinnarna i Årets stjärnförvaltare 2015” (länk ovan till höger).


Att hitta förvaltare som överträffar snittet på både kort och lång sikt spelade extra stor roll under fjolåret, eftersom snittavkastningen 2015 hamnade strax över noll i många kategorier. Då betyder några procentenheter extra avkastning mer för att investeraren ska känna sig nöjd.


Det som främst skiljer ”Årets stjärnförvaltare” från konkurrerande utmärkelser är att vi sätter strålkastaren på de individer som förvaltar, medan andra ger priset till fonder eller fondbolag. Dessutom har vi tre steg i bedömningen, för att vinna krävs både stark relativ avkastning jämfört med andra fonder i samma kategori det senaste året, hög riskjusterad avkastning de senaste fem åren och att fondföretaget är kundvänligt (detaljerna finns i regelverket, länk ovan till höger).


Ofta är det inte mycket som skiljer i toppen, och ofta är det lägre långsiktigt risktagande eller större kundvänlighet som väger tyngre än högst avkastning det senaste året. Syftet är att uppmärksamma och belöna de individer som har lyckats bäst både på kort och på lång sikt, dels för att locka duktiga fondförvaltarna att kämpa ännu hårdare, dels för att försöka hjälpa fondspararna att hitta fonder som ger bättre resultat i framtiden.


Vi ger denna gång utmärkelse i fem fondkategorier, alla med koppling till Stockholmsbörsen. Det har blivit svårare att hitta förvaltare som ihållande överträffar konkurrenterna i de breda kategorierna, så därför har juryn snävat in sitt fokus.


Sverige, stora bolag


Aktier i små och medelstora börsbolag var ännu tydligare än de två föregående åren vinnare på Stockholmsbörsen, så undervikt av de största börsföretagen var 2015 en ännu större fördel. För att få vara med i kategorin krävs dock att tyngdpunkten i innehaven är stora börsbolag och årets vinnare Peter van Berlekom har lyckats undvika förlorarna bland dessa. Han var tidigare förvaltare av europeiska aktier hos Nordea, men har sedan sommaren 2014 hjälp Alfred Berg att skapa en ny förvaltningsstrategi för svenska aktier.


Sverige små/medelstora


Värdeökningen hos de bästa småbolagsfonderna var dock över 20 procentenheter högre och även bland medelstora börsbolag fanns gott om brant stigande aktiekurser. Även de största småbolagsfonderna med över 15 miljarder kronor i förvaltat kapital steg därför över 30 procent förra året. Långsiktiga prestationer väger som sagt tyngst och de bästa har levererat över 18 procent avkastning i snitt per år de senaste fem åren. Leemon Wu och Henrik Söderberg hos Carnegie Asset Management nådde dessutom 44 procent avkastning förra året.


IT-fonder


IT-fonderna var vinnare bland branschfonder 2015 och flera av de svenska förvaltarna lyckades extra bra bland annat tack vare att flera svenska spelbolag steg brant. Risknivån blir dock högre om andelen svenska IT-aktier är hög och i den långsiktiga bedömningen är därför prestationerna starkare hos de IT-fonder som främst investerar i USA. Claes Murander hos Lannebo har lyckats allra bäst med den balansgången och kryddat fonden med svenska småbolag samtidigt som Microsoft och Apple är dess största innehav.


Blandfonder


Nysparandet netto i Sverige under 2015 gick nästan helt till blandfonder och därför har vi för första gången tagit med denna kategori i tävlingen. Det är svårt att göra rättvisa jämförelser eftersom strategierna varierar kraftigt, så vi har prioriterat att hitta förvaltare som presterat bra långsiktigt med klart lägre risk än aktiefonder. Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf hos Lannebo nådde dessutom 15 procent avkastning under 2015.


Hedgefonder


Ännu större spridning i risktagande finns bland hedgefonder och det är knepigt att väga lågt risktagande och oberoende av börsutvecklingen mot hög avkastning under just 2015. Juryn har prioriterat att hitta förvaltare som klarat sig bra även under börsnedgångarna sommaren 2011 och 2015 och då imponerar verkligen Max Mitteregger med sin fond Gladiator. Han tog även guld 2011, vilket visar hans styrka under sammanlagt nio år.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar